Pot exercir els seus drets de protecció de dades davant de:


Ajuntament de Borriana - CIF: P1203200I
Plaça Major,1 - 12530 – Borriana (Castelló)
Telèfon: 964510062 / 678447076

Delegat de protecció de dades:
 sobre  dpd@burriana.es