Difunts il·lustres

En aquesta pàgina podras obtindre informació (localització, número de nínxol i fila, i un plànol de la localització aproximada marcada en color blau, biografia i fotografia) dels difunts inhumats il·lustres al cementeri municipal del Magnífic Ajuntament de Borriana.

 

 

Data última modificació:
 01-10-2018