Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
16-10-2018 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
17-10-2018 Terradez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
18-10-2018 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
19-10-2018 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
20-10-2018 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
21-10-2018 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
22-10-2018 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15