Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
19-12-2018 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
20-12-2018 Muñoz Melchor, Fco. Javier Camí d'Onda, 41 964 51 12 35
21-12-2018 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
22-12-2018 Terradez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
23-12-2018 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
24-12-2018 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40