Foto de BRUNO ARNANDIS VENTURA

BRUNO ARNANDIS VENTURA

6é Tinent d'alcalde
Regidor delegat en
  • Ordenació del Territori
  • Activitats
  • Sostenibilitat Mediambiental

Obsequis

No hi ha obsequis

Viatges

No hi ha viatges

Agenda

Participa en

Nom Tipus
PLE Tinent d'Alcalde
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL Membre
COMISSIÓ D'URBANISME i MEDI AMBIENT Membre
JUNTA DE GOVERN LOCAL Membre
JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI GESTOR DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS Titular
JUNTA DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL 'CLOT DE LA MARE DE DÉU' Membre
CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES (XARXA D'ABASTIMENT DE LA PLANA) Suplent

Dades personals

Funcions

Gestió a nivell polític i presa de decisions en urbanisme, planificació de l'ordenació del territori municipal i buscar solucions a tots els projectes urbanístics inacabats que hi han al terme de Borriana. Promoure mesures i activitats destinades a la millora i conservació del medi ambient i dels espais naturals de Borriana.

Altres càrrecs

-President de la comissió municipal d'urbanisme i medi ambient, membre de la resta de comissions. -Membre de la junta de govern del consorci del Millars. -Membre de la junta de protecció del Clot.

Formació

-Tècnic superior en gestió mediambiental UNE EN ISO 14001. 2013. -Postgrau en enginyeria dels recursos hídrics, Universidad de Zaragoza. 2008-2009. -Tècnic superior en prevenció de riscos laborals (especialitats de seguretat al treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia), Novotec-Soluziona. 2003-2004. -Enginyeria tècnica de mines, Universitat politècnica de Catalunya 1998-2001. -Primer curs de ciències físiques, Universitat de València, 1994-1995. -Coordinador d’activitats i projectes d’animació i temps lliure i director de centres de vacances, EAJ, 1995.

Experiència professional

-Desde 2002 director tècnic d'una empresa minera dedicada l'extracció de matèries primes per al sector ceràmic. Tierras Castellón S.A. -Al 2001, dos mesos al departament de morter sec de Betón Catalán (grup CRH) -Anteriorment he treballat en animació juvenil i infantil, industria ramadera i forestal i en hostaleria. -He viscut i treballat a Noruega, Gales i Islàndia. Voluntariat i altres activitats: - Antic membre de diverses associacions com la ONG "mineria pel desenvolupament", la sectorial d'estudiants de mines (amb les quals vaig col·laborar a la seva fundació) i de l'Agrupament Escolta Borriana - Col·laboracions puntuals amb projectes d'abastiment d'aigua i de foment de mineria sostenible a Chiapas (Méxic) -1.er Premi del Concurso Nacional de Restauración de Espacios Afectados por Actividades Extractivas. 4ª Edición, 2005 -Investigació sobre els riscos d'inundació a Borriana, publicant i exposant al "Segundo Congreso Internacional sobre Geología y Minería en la Ordenación del Territorio y en el Desarrollo, 2009 Utrillas (Teruel).

Ressenya personal

Nascut el 9 de juliol de 1974. Casat.