Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat indicats en la norma UNE 139803:2012. Esta normativa fixa una sèrie de característiques que tots els portals web han de complir si volen ser accessibles, servint a més com a base per al Certificat d'Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web) actualment vigent a Espanya.

Així mateix, els llocs web de l'Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Este lloc s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, per al qual es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En tot cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no es vaja a adaptar al 100% a estos estàndards, atés que algunes de les seccions contingudes en el portal estan en procés d'adaptació i millora. Si experimenteu alguna dificultat en l'accés a la informació continguda en este lloc web, si vos agrada, contacteu amb nosaltres. Realitzarem les millores necessàries com més prompte millor.

Tecles d'accés ràpid

Polsant una combinació de tecles podreu accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

Tecles:
 • a: Inici
 • b: Govern Municipal
 • c: Corporació Municipal
 • d: Comissions Informatives
 • e: Junta de portaveus
 • f: Òrgans Col.legiats
 • g: Actes, ordres del dia i gravacions
 • h: Ordre del dia JGL
 • i: Ordenances i reglaments municipals
 • j: Directori de Personal
 • k: Queixes i suggeriments
 • l: Tauler d'anuncis
 • m: Indicadors de transparència (ITA)

Amb les lletres anteriors podrà accedir a les seccions disponibles en el portal.

Depenent del navegador que utilitzeu, el procediment és diferent. A continuació expliquem el funcionament per als navegadores més habituals.

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecla (al Firefox 2: Alt + shilf ↑ + tecla)
 • Opera: Majúscules + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

Mida del text

En la part superior dreta de la capçalera es disposa d'unes opcións Font:

 • + per a mostrar les lletres més grans.
 • A per a tornar a mostrar presentació original.
 • - per mostrar les lletres més xicotetes.

D'esta manera les persones amb problemes de visió poden accedir a la informació més còmodament.

Canviar a contrast alt

En la part superior dreta de la capçalera es disposa d'unes opcións contrast:

 • Vista per defecte torna a mostrar la presentació original.
 • Vista nocturna mostra la pàgina amb el fons més obscur.
 • Alt contrast mode negre/blanc mostra la pàgina amb el fons negre y les lletres blanques.
 • Alt contrast mode negre/groc mostra la pàgina amb el fons negre y les lletres grogues.
 • Alt contrast mode groc/negre mostra la pàgina amb el fons groc y les lletres negres.

D'esta manera les persones amb problemes de visió poden accedir a la informació més còmodament.