Nota de premsa explicativa sobre el Pla de Recuperació del casc històric de Borriana

Ja està disponible tota la informació sobre el Pla de Recuperació del casc històric de la ciutat. Així, el consistori ha llançat una línia de subvencions per a rehabilitar i il·luminar façanes, junt amb actuacions en l'interior de les joies arquitectòniques del cor de la capital de la Plana Baixa.

La línia de subvencions posada a disposició dels propietaris dels immobles amb façanes protegides ascendeix a 50.000 euros. La concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, té com a objectiu fomentar la conservació i posar en valor el patrimoni arquitectònic local i especialment els edificis protegits situats en el Conjunt Històric de la ciutat de Borriana.

L'objecte de subvenció seran les inversions que realitzen les persones beneficiàries en treballs de rehabilitació, pintura, il·luminació ornamental o reformes interiors executades sobre els edificis protegits.

Model de sol·licitud subvenció edificis protegits en el conjunt històric de Borriana (termini de presentació de sol·licituds: del 21 de juny al 30 de juliol de 2024)

Resum de les característiques de les actuacions subvencionables edificis protegits.

Model autorització gestió il·luminació ornamental

Anunci bases convocatòria subvencions edificis protegits