Presentació

Totes i tots som conscients de la greu situació que vivim a causa de la pandèmia de coronavirus, una situació que passarà a ser històrica i que en molts arxius s'ha treballat i es treballa per tal de conservar i documentar.

A l'abril de 2020 la Unesco va presentar una declaració conjunta que, amb el títol «Convertint l'amenaça de la Covid-19 en una oportunitat per a donar més suport al patrimoni documental», mostra el paper fonamental que els arxius poden tindre en situacions d'emergència: «El patrimoni documental és un recurs important per a oferir una perspectiva històrica sobre la forma en què els governs, els seus ciutadans i la comunitat internacional han abordat les pandèmies en el passat». «És essencial que garantim l'existència d'un registre complet de la pandèmia de la Covid-19, de manera que puguem previndre un altre brot d'aquesta naturalesa o gestionar millor l'impacte d'aquests esdeveniments mundials en la societat en el futur».

Des de l'Arxiu Municipal animem la ciutadania de Borriana a participar en la preservació d'evidències sobre els efectes socials de la Covid-19, cedint els testimoniatges més rellevants de la seua experiència. Es poden remetre a l'Arxiu tot tipus de documents en forma de textos, vídeos, àudios, dibuixos o fotografies, amb l'objectiu de crear un fons documental que relate com va viure Borriana l'estat d'alarma, el confinament i la crisi provocada pel coronavirus (experiències personals, familiars, de l'àmbit laboral, imatges de la ciutat amb els carrers buits, dibuixos infantils, cartells de comerços i empreses, iniciatives que mostren la solidaritat entre veïns, homenatges al personal sanitari, etc.).

Les persones interessades poden enviar tot el material que creguen oportú per correu electrònic a arxiu@burriana.es en forma de fitxer adjunt o usant serveis gratuïts d'intercanvi de fitxers com per exemple WeTransfer, en cas que siguen de gran mida. També poden cedir la documentació, tant en format digital com en paper, de manera presencial a l'Arxiu Municipal.

L'Arxiu Municipal es compromet a garantir tant la conservació com l'accés futur a aquesta documentació. Perquè això siga possible, preguem que les persones que envien el material en facen constar l'autoria (nom de la persona física o jurídica), la ubicació (carrer o zona aproximada) i un títol (per a identificar-ne el contingut), a més d'indicar que en cedeixen els drets de reproducció (còpia), distribució (consulta i posada a la disposició del públic) i difusió a l'Ajuntament de Borriana.