Associació jubilats i pensionistes

La Bosca.  C/ Miguel Angel 3

President José Vte. Aymerich

tlf. 608016477

 

Associació pensionistes i jubilats

El Calvari.  C/ El Calvari 5

Presidenta Dolores Jimenez

tlf. 653870323

 

Associació del Major de Borriana

C/ La Carrera, 17

President Juan Cabedo

tlf. 609802479

 

Asociació Plana Baixa  

C/ La Carrera 17

President Rafael Mingarro

tlf. 601151310