Fons Municipal

Llibres d’actes del Ple


Codi de referència: ES 12032 AMB FM G AP A


Títol: Llibres d'actes del Ple.


Data inicial: 08/04/1924


Data final: 07/06/1961


Sèrie oberta


Nivell de descripció: Sèrie


Volum i suport: 19 llibres


Nom del productor: Ajuntament de Borriana/Ple (1923-1930), Ajuntament de Borriana/Consell (1937-1938), Ajuntament de Borriana/Comissió Gestora (1938-1949), Ajuntament de Borriana/Ple (des de 1949).


Contingut: Instrument unívoc i solemne que conté les actes expedides per la Secretaria General per a donar fe dels assumptes tractats i dels acords adoptats en les sessions del Ple.


Valoració, selecció y eliminació: Conservació permanent (Dictamen de 25 de març de 2010 de la JQDA. DOGV núm. 6309, de 13 de juliol de 2010)


Normes: ISAD(G).


Data de la descripció: 14-12-2010


Llibres d'actes:

Fons de la Fe Pública


Codi de referència: ES 12032 AMB FFP O, Pergamí [1500]


Títol: Pergamí exret de l'enquadernació d'un protocol notarial del segle XVIII.


Característiques físiques i requisits tècnics: Restaurat en 2007.


Data inicial: S.XVI aprox.


Nivell de descripció: Unitat documental simple.


Volum i suport: Pergamí. 27 x 33 cm.


Llengua/Escriptura: Llatí. Gòtica.


Normes: ISAD(G).


Data de la descripció: 05-08-2021.


---


Codi de referència: ES 12032 AMB FFP MPV, Protocol 1700.


Títol: Protocol de Vicente Manzano de Perera, notari públic per l'autoritat apostòlica i reial."Prothocolo mei Vinsenti Mancano et de Perera authoritate Regia at que Apostholica …"


Característiques físiques i requisits tècnics: Restaurat en 2007.


Data inicial: 1700.


Nivell de descripció: Unitat de localització.


Volum i suport: 1 llibre: 224 f. 16 x 22,5 cm. Paper enquadernat en pergamí.


Contingut: Documentació notarial.


Llengua/Escriptura: Llatí. Humanística.


Normes: ISAD(G).


Data de la descripció: 05-08-2021.


Enllaç al document: ProtocolV-1700


---


Codi de referència: ES 12032 AMB FFP MPV, Protocol 1705.


Títol: Protocol de Vicente Manzano de Perera, notari públic per l'autoritat apostòlica i reial."Prothocolo mei Vinsenti Mancano et de Perera authoritate Regia at que Apostholica …"


Característiques físiques i requisits tècnics: Restaurat en 2007.


Data inicial: 1705.


Data final: 1707.


Nivell de descripció: Unitat de localització.


Volum i suport: 1 llibre: 308 f. 15 x 21 cm. Paper enquadernat en pergamí.


Contingut: Documentació notarial.


Llengua/Escriptura: Llatí. Humanística.


Normes: ISAD(G).


Data de la descripció: 12-08-2021.


Enllaç al document: Protocol-1705 a 1707


---


Codi de referència: ES 12032 AMB FFP O, Protocol 1700.


Títol: Protocol amb el nom del notari il·legible.


Característiques físiques i requisits tècnics: Restaurat en 2007.


Data inicial: 1700.


Nivell de descripció: Unitat de localització.


Volum i suport: 1 llibre: 56 f. 15,5 x 22,5 cm. Paper enquadernat en pergamí.


Contingut: Documentació notarial.


Llengua/Escriptura: Llatí. Humanística.


Normes: ISAD(G).


Data de la descripció: 12-08-2021.


Enllaç al document: Protocol-1700