Comissions

COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES

Convocatòria
Se celebra els dijous, a les 9:15 h
Atribucions
 • Recursos de la hisenda local
 • Recaptació
 • Tresoreria
 • Pressupostos
 • Gasto públic
 • Comptes
Presidenta
MARIA ESTHER MENEU CERVERA
esther.meneu@burriana.es
Regidora
Membres
MARIA ROMERO CANO
maria.romero@burriana.es
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
cristina.rius@burriana.es
JUAN FUSTER TORRES
juan.fuster@burriana.es
CARLOS SOLÁ PERIS
carlos.sola@burriana.es
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
alejandro.clausell@burriana.es
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
mariajesus.sanchis@burriana.es
SARA MOLINA BALLESTER
sara.molina@burriana.es
HILARIO USÓ ROIG
hilario.uso@burriana.es
JUAN CANÓS BROCH
juan.canos@burriana.es

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

Convocatòria
Se celebra els dijous, a les 9:30 h
Atribucions
 • Cultura
 • Educació
 • Esports
 • Festes i falles
 • Joventut
 • Turisme
 • Comerç i consum
 • Normalització lingüística
 • Participació ciutadana i regeneració democràtica
 • Transparència
 • Comunicació
 • Reclamacions i suggeriments
President
HILARIO USÓ ROIG
hilario.uso@burriana.es
Regidor
Membres
VICENT GRANEL CABEDO
vicent.granel@burriana.es
MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
lluisa.monferrer@burriana.es
CARLOS SOLÁ PERIS
carlos.sola@burriana.es
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
alejandro.clausell@burriana.es
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
mariajesus.sanchis@burriana.es
SARA MOLINA BALLESTER
sara.molina@burriana.es
DOLORES CARBONELL MONSONÍS
dolores.carbonell@burriana.es
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
joanramon.monferrer@burriana.es
MARIA JOSÉ FORTEA RUBERT
mariajose.fortea@burriana.es
JESÚS ALBIOL TALAYA
jesus.albiol@burriana.es

COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL

Convocatòria
Se celebra els dijous, a les 9:00 h
Atribucions
 • Règim interior i organització municipal
 • Contractació de servicis i subministraments
 • Recursos humans
 • Policia Local
 • Protecció civil
 • Servicis socials
 • Sanitat
 • Igualtat
 • Tercera edat
 • Integració
 • Mercat
 • Polítiques actives d'ocupació
 • Protecció de dades
 • Noves tecnologies
Presidenta
DOLORES CARBONELL MONSONÍS
dolores.carbonell@burriana.es
Regidora
Membres
MARIA ROMERO CANO
maria.romero@burriana.es
BRUNO ARNANDIS VENTURA
bruno.arnandis@burriana.es
MARIA CONSUELO SUAY MONER
chelosuay@hotmail.com
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
mariajesus.sanchis@burriana.es
SARA MOLINA BALLESTER
sara.molina@burriana.es
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
joanramon.monferrer@burriana.es
VICENTE TEJEDO TORMO
vicente.tejedo@burriana.es
MARIA JOSÉ FORTEA RUBERT
mariajose.fortea@burriana.es
JESÚS ALBIOL TALAYA
jesus.albiol@burriana.es
MARIA ESTHER MENEU CERVERA
esther.meneu@burriana.es

COMISSIÓ D'URBANISME i MEDI AMBIENT

Convocatòria
Se celebra els dijous, a les 8:45 h
Atribucions
 • Urbanisme
 • Patrimoni
 • Disciplina urbanística
 • Activitats
 • Via pública
 • Serveis públics
 • Medi ambient
 • Agricultura
 • Pesca
 • Ordenació del territori
 • Obres públiques
President
VICENT GRANEL CABEDO
vicent.granel@burriana.es
3r. Tinent d'alcalde
Membres
VICENTE APARISI JUAN
vicente.aparisi@burriana.es
BRUNO ARNANDIS VENTURA
bruno.arnandis@burriana.es
JUAN FUSTER TORRES
juan.fuster@burriana.es
MARIA CONSUELO SUAY MONER
chelosuay@hotmail.com
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
mariajesus.sanchis@burriana.es
HILARIO USÓ ROIG
hilario.uso@burriana.es
DOLORES CARBONELL MONSONÍS
dolores.carbonell@burriana.es
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
joanramon.monferrer@burriana.es
VICENTE TEJEDO TORMO
vicente.tejedo@burriana.es
JUAN CANÓS BROCH
juan.canos@burriana.es