Borriana és una ciutat diversa i volem que totes les formes de ser i estimar tinguen cabuda. És per això que des de l’any 2016 celebrem a Borriana les jornades “Celebrant la Diversitat”, organitzades entre els departaments d’Igualtat i Cultura. A més a més, dins del Pla d’Igualtat Municipal 2021-2025 que es va aprovar al plenari municipal en juliol de 2021 hi ha una mesura específica pel que fa als drets de les persones LGTBIQ+:

              M.23. Realitzar accions per a donar visibilitat i reivindicar els drets de les persones LGTBI+, així com la lectura anual d'un manifest consensuat.

A nivell autonòmic existeix un mandat legal d’actuar en la defensa de la igualtat en la diversitat i Borriana per suposat no va a quedar-se enrere. Tenim la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere (llei 8/2017) així com la Llei d'igualtat de les persones LGTBIQ+ (llei 23/2018, de 29 de novembre). A més a més, amb la recent aprovació de la Llei Valenciana de Serveis Socials Inclusius i la signatura per part del nostre Ajuntament del Contracte Programa amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, tenim una línia específica de finançament per tal de portar endavant accions en aquesta línia.

Si vols col·laborar amb nosaltres per tal de fer efectius els drets de les persones LGTBIQ+ al nostre municipi, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres!

              

 

OFICINA ORIENTA de la GVA (pública i gratuita)

Oficina Orienta és un servei d'assessorament i suport a persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, així com a les seues famílies i persones interessades, que requerisquen una atenció específica adequada a les seues necessitats. Les oficines, que compten amb professionals multidisciplinaris amb experiència en la realitat LGTBI, també ofereixen informació i assessorament a professionals i administracions públiques que ho requerisquen.
Des de l’Ajuntament de Borriana col·laborem activament en la difusió del servei i ens coordinem per tal de portar endavant les accions municipals.

+Info

Fulletí informatiu