Cerca de familiars difunts

En aquesta pàgina podras obtindre informació (localització, número de nínxol i fila, i un plànol de la localització aproximada marcada en color blau) dels difunts inhumats al cementeri municipal del Magnífic Ajuntament de Borriana.

 

 

Data última modificació:
 02-04-2024