CONTRACTES FORMALITZATS EN 2018

 -Servei de manteniment i inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques en els locals de pública concurrència i centres de transformació dependents de l'Ajuntament de Borriana

- Subministrament del Butlletí d'Informació Municipal “El Pla” i del llibre anual de les festes de Falles


CONTRACTES FORMALITZATS EN 2017

Servei de direcció lletrada i defensa jurídica de l'Ajuntament de Borriana.

 

- Servei de manteniment de les màquines d'entrenament de la sala de fitness situada en la piscina municipal coberta de Borriana

- Servei de manteniment de diversos ascensors instal·lats en els col·legis públics i immobles municipales de Borriana

- Subministrament d'un vehicle tractor de pala mixta per al servici municipal de via pública de Borriana

- Subministrament de mobiliari urbà (mòdul de neteja/vestuari i passarel·la articulada reforçada) per a la platja de l’Arenal de Borriana

- Subministrament i muntatge de mobiliari urbà per a la zona de l'antic càmping de l'Arenal de la la platja de Borriana, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE, 2014-2020

- Subministrament de mobiliari urbà per a la zona del centre comercial de Borriana

 

Contracte Administratiu per a l'execució del contracte de les obres de 'millora d'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior del recinte poliesportiu de Llombai de Borriana (Pla Castelló 135)

 

CONTRACTES VIGENTS 

- Gestió del servei de l'escola infantil de primer cicle de titularitat municipal Príncep Felip.

- Servei integral de recollida, trasllat, allotjament i custòdia d'animals de companyia a Borriana i el seu terme municipal.

- Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques de Borriana.

- Servei d'impressió en diversos emplaçaments de l'Ajuntament de Borriana, modalitat de pagament per còpia.

- Servei de manteniment dels equips i instal·lacions de tractament de l'aigua de la piscina municipal coberta de Borriana.

- Subministrament d'energia elèctrica i gas natural en immobles i instal·lacions municipals.

- Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament.

- Servei d'execució de programes esportius municipals, servei de vigilància, control, socorrisme i primera assistència d'urgència en piscina i servei d'obertura, informació, vigilància, control i tancament d'instal·lacions esportives.

- Servei de manteniment dels sistemes de seguretat instal·lats en col·legis públics i dependències municipals de Borriana.

- Servei de desratització, desinsectació i desinfecció en dependències municipals i llocs públics al terme municipal de Borriana.

- Servei de tractament terrestre contra mosquits al terme municipal de Borriana.

 - Servei de manteniment dels camps de gespa artificial del complex esportiu municipal de Llombai.

- Servei d'ambulàncies per a esdeveniments taurins, esportius i culturals de l'Ajuntament de Borriana.

Concessió administrativa de l'explotació del quiosc de propietat municipal, situat en la plaça del Camí d'Onda de Borriana

- Servei de manteniment de la senyalització viària del municipi de Borriana

Servei de telecomunicacions de veu i dades a través de xarxes mòbils de l'Ajuntament de Borriana

Contractació de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i de clavegueram de l'Ajuntament de Borriana

Contractació del servei de neteja dels col·legis públics, piscina municipal coberta i dependències municipals de Borriana

- Contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en les dependències i instal·lacions de l'Ajuntament de Borriana

Contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Borriana

Contracte de servei, en l'àrea de cultura, de l'Ajuntament de Borriana

Contracte del servei de salvament i socorrisme en les platges de Borriana

Contracte de servei de manteniment de les aplicacions de la gestió municipal de Borriana

- Contracte de servei de la gestió d'expedients de l'Ajuntament de Borriana

Contracte del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de Borriana

 - Concessió administrativa, de la gestió del servei d'estacionament baix control horari de diverses vies públiques de la Ciutat de Borriana

Contracte de servei de retirada i gestió integral de vehicles per al seu desballestament i elminació

- Subministrament d'aigua embotellada, inclosa la instal·lació i manteniment de les fonts en edificis municipals

- Gestió del servei de recollida domiciliària de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Borriana.

- Construcció i gestió del servei “Ecoparc de residus domèstics”.

- Gestió del servei de manteniment de jardineria al municipi de Borriana.

 - Gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana.

- Contractació del subministrament d'energia elèctrica i servei de gestió energètica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic de Borriana.

- Contracte de col·laboració publicoprivada per a la instal·lació i manteniment de gespa artificial al camp de futbol de Sant Ferran.

- Contracte basat en l'acord marc de servicis postals a través de la central de compres de la Diputació Provincial de Castelló 

- Contracte basat en l'acord marc de mediació de riscos i segurs a través de la central de contractació de la FEMP

- Servei d'immobilització, retirada i trasllat de vehicles de les vies públiques al depòsit municipal de vehicles de Borriana

- Servei d'accés a internet a través de xarxes fixes per a l'Ajuntament de Borriana

- Servei de manteniment dels equips i instal·lacions tèrmiques d'edificis municipals de Borriana

 

CONTRACTES MENORS

Visor pressupostari (Any 2016, Any 2015)

 

HISTÒRIC DE CONTRACTES

- Subministrament del butlletí d'informació municipal El Pla i del llibre anual de les festes de Falles de Borriana.

Contracte de subministrament i manteniment d'equips de radiocomunicació digital destinats al cos de Policia Local

Contracte del servei de transport de viatgers dins del terme municipal de Borriana

Servei de manteniment dels ascensors de col·legis i altres dependències municipals de Borriana.

Concessió administrativa de l'explotació de la zona del bar situat a la Llar Fallera.