Següents farmàcies de guàrdia

L'horari de les farmàcies de guàrdia és de 9:00 a 9:00 del dia següent
Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
01-10-2023 Mª Ángeles Gascó Musoles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
02-10-2023 Lloris C.B. Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
03-10-2023 Begoña Medina Badenes Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
04-10-2023 Sandra Moreno Tortosa Sant Vicent, 6 964 51 02 96
05-10-2023 Francisco Javier Muñoz Melchor Camí d'Onda, 41 964 51 12 35
06-10-2023 José A. Peirats Santa Águeda Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
07-10-2023 José E. Terrádez Navarro Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08