Següents farmàcies de guàrdia

L'horari de les farmàcies de guàrdia és de 9:00 a 9:00 del dia següent
Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
25-03-2023 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
26-03-2023 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
27-03-2023 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
28-03-2023 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
29-03-2023 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
30-03-2023 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
31-03-2023 Moreno Tortosa, Sandra Sant Vicent, 6 964 51 02 96