REGISTRE DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT (EDUSI)


INFORMACIÓ URBANÍSTICA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE FORMULACIÓ I APROVACIÓ DE PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS INTEGRADES I AÏLLADES I PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ

Ordre de 26 d'abril de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regula la inserció en Internet, pels ajuntaments, d'informació urbanística relativa al procediment de formulació i aprovació de programes per al desenvolupament d'actuacions integrades i projectes de reparcel·lació (DOCV num.5523 de 30/5/2007)

Plànol de les unitats d'execució de l'Ajuntament de Borriana (abril 2022)

 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE FORMULACIÓ I APROVACIÓ DE PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONES INTEGRADES


INFORMACIÓ URBANÍSTICA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE FORMULACIÓ I APROVACIÓ DE PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ

 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE FORMULACIÓ I APROVACIÓ DE PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS AÏLLADES