Alcaldia de Borriana des de 1896.

- Noms de carrers:

Josep Palomero Almela, Toponímia urbana de Borriana” en Actes de la XIII Jornada d’Onomàstica. «Toponímia Urbana». Castelló de la Plana, 2021 p. 219-247. Edita: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de La Llengua.

Llibres fons antic de la biblioteca auxiliar de l'Arxiu Municipal de Borriana.