Degut a la resolució del 19 de Gener de 2021 de la Conselleria de Sanitat tots els centres d'associacions de majors y CEAM queden tancats, per lo tant queden suspeses totes les activitats de gent major que depenen d'aquest Ajuntament aixis com reunions o taules de treball programades. 

 

L'Ajuntament de Borriana a través de la Regidoria de Gent Gran està prenent iniciatives per millorar la situació personal de la gent gran facilitant la socialització, l'activitat física, psíquica, lúdica i de formació per a promoure el seu benestar.

La Regidoria de Gent Gran col·labora amb el CEAM de Borriana així com amb totes les associacions de gent gran per tal d'afavorir la seva participació en tots els àmbits de la vida social comunitària. Aquesta Regidoria estableix com a prioritàries les següents àrees:


1 INFORMACIÓ

Informació, col·laboració i assessorament a la població més gran en general, i a les associacions en els assumptes que els afecten d'una manera especial.

 

2 PROMOCIÓ VOLUNTARIAT

Projectes de voluntariat per a gent gran en col·laboració amb Serveis Socials ONG i Policia Local.

 

3 ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE

Campanya Noces d'Or En col·laboració amb el CEAM activitats culturals, físiques, lúdiques i de formació.

Setmana de la gent gran en col·laboració amb el CEAM i associacions.

Berenar i ball de falles.

Berenar i ball festes Misericòrdia.

 

4 PARTICIPACIÓ SOCIAL

S'ha creat el Consell Social de la Gent Gran. S'ha creat la taula de treball de l'consell.

Convocatòria subvencions municipals per a associacions de gent gran.

Conveni amb les associacions de gent gran per a les subvencions.

Col·laboració amb les associacions per al manteniment, millora i adequació de les centres així com la supervisió dels mateixos.

 

5 PROMOCIÓ ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE.

A la WEB tallers d'estimulació cognitiva. Tallers d'activitat física. Tallers de treballs manuals.