S'ha actualitzat la imatge dels i les membres de l'equip de govern i s'han implementat nous apartats com les agendes de cada regidoria o pestanyes per a conèixer al detalle obsequis o viatges de representants municipals

 

 

La regidoria de Transparència i Noves Tecnologia de l'Ajuntament de Borriana ja ha informat públicament sobre l'actualització de diferents apartats de la web municipal, “amb l'objectiu de seguir elevant al màxim els nivells de transparència a nivell de gestió municipal, ja que a partir d'ara es podrà consultar amb major detall i més accessibilitat la informació resultant de cadascuna de les àrees municipals en les quals es conforma l'equip de govern”, tal com ha explicat la màxima responsable de l'àrea, Maribel Martínez.

A nivell tècnic i tal com han explicat des del departament d'Informàtica municipal encarregat de dissenyar i implementar les últimes novetats informatives, “es tracta d'un nou component dins de la pàgina web que, d'una banda, millora ostensiblement a nivell d'imatge, i per un altre, permet una millor i més detallada accessibilitat a la informació de cada representant municipal, tant de l'equip de govern com de l'oposició”.

Així, a més de la informació ja disponible en cada perfil de representant municipal, s'ha ampliat i dedicat una pestanya exclusiva per a la declaració de béns, les remuneracions, el currículum, i com últimes novetats els obsequis que pogueren rebre els i les regidores o els viatges que realitzen per a exercir les seues funcions. Finalment, com explica Maribel Martínez, “un altre dels apartats que creiem interessant és el de les agendes individuals de cada regidor o regidora, ja que es podran consultar aquells actes públics en els quals participe cada representant”. Fins i tot s'ha distribuït de nou la informació i accedint a apartats com el de les comissions es pot consultar quins són tots els seus membres i càrrecs a través també de les noves imatges de cadascun d'ells i elles, per a així disposar d'informació detallada i concreta de cadascuna de les sessions i temàtiques tractades”.

Tal com ha volgut resumir la nova regidora de Transparència i Noves Tecnologies “hem volgut seguir amb la dinàmica d'ampliar al màxim tant el contacte com la disponibilitat d'informació municipal per a la nostra ciutadania, per açò completem aquest procés d'actualització i ampliació al detall de la gestió municipal a través de la web municipal, i seguirem treballant perquè aquells aspectes que encara poden millorar-se, es duguen a terme i seguisquen situant a Borriana i el seu equip de govern com un exemple de transparència i rendició de comptes”.