La regidoria de Transparència detalla les últimes novetats en la informació pública a la ciutadania amb la inclusió en el portal web de totes les factures, contractes i plecs municipals actualitzats

 

El regidor de Transparència i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Borriana, Cristofer Del Moral, ha oferit mitjançant una roda de premsa conjunta amb els representants de Digital Value, totes les novetats implementades i desenvolupades a través de l'eina del Visor Pressupostari que han fet que Borriana complisca amb més del noranta per cent dels indicadors de transparència. Tal com ha explicat el mateix Del Moral “seguim treballant a augmentar al màxim els nivells de comunicació i transparència de la institució municipal cap a la nostra ciutadania, i ho fem a través de les últimes de les renovacions del Visor, que cada vegada és més complet i a través del qual qualsevol veí o veïna pot consultar pràcticament la totalitat de les gestions, inversions o despeses municipals”. Després d'oferir algunes recomanacions a l'hora de navegar a través del Visor, Del Moral ha volgut destacar “l'espectacular canvi que en a penes dos anys ha viscut la transparència municipal, ja que en 2015 no s'arribava a complir ni amb un terç dels indicadors de transparència marcats de forma oficial, i avui superem el noranta per cent”.

Al seu costat, els representants de Digital Value que de forma conjunta a la regidoria han desenvolupat les novetats que des d'aquest mes inclou el Visor Pressupostari, Pablo Barrachina i Mario González, han detallat algunes de les noves eines de navegació i consulta. Així, Barrachina ha parlat que “en tot moment busquem tant l'augment de la transparència quant a la gestió municipal, com, sobretot, que la cerca i consulta de la informació siga el més senzilla possible”. Així, Barrachina ha parlat, per exemple, dels coneguts com a “gràfics solars, en els quals amb tan sol la navegació a través d'una sola pantalla podem conèixer la despesa o les inversions en cadascun dels diferents departaments municipals, i accedint a cadascuna de les parts del gràfic conèixer al detall des de les quantitats econòmiques, les empreses contractades, la data de facturacions o el detall dels treballs realitzats, i tot açò sense haver de dedicar excessiu temps a aquestes consultes”. A més, ha coincidit amb Del Moral a assenyalar que “podem trobar totes i cadascuna de les factures, contractes municipals o característiques dels plecs actualitzats, sense excepció per raons de quantia o de tipologia dels contractes, la qual cosa suposava un objectiu pràcticament inimaginable fa dos anys i que avui ja és una realitat”.

Finalment, Del Moral ha assenyalat que “no solament volem que la gent consulte i audite la gestió municipal a través de la navegació, sinó que també hem habilitat per a tota la documentació la possibilitat de descàrrega a través d'Open Data, una eina més que, a poc a poc, ens acosta a complir amb la totalitat dels Índexs de Transparència dels Ajuntaments establits per llei”.