El grupo de viviendas de Tomás y valiente de Burriana contarán con un servicio d emediación d econflictos
Burriana contará con un servicio d emediación para 130 viviendas del grupo  Tomás y Valiente
  • Un servei, impulsat per la Generalitat de Mediació Comunitària i Administració per a les comunitats veïnals del parc públic d'habitatges de la Generalitat adscrites a l'Evha


Borriana disposarà a partir del pròxim 1 d'agost d'un servei de Mediació Comunitària i Administració per a les comunitats veïnals del parc públic d'habitatges de la Generalitat, en el municipi, adscrits a l'Evha, amb l'objectiu de millorar la convivència i la gestió en el grup d'habitatges Tomás i Valiente, que comprèn 139 habitatges i 7 comunitats de veïns.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, acompanyada pel director general de l’Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha), César Jiménez, han visitat l'espai físic on s'instal·larà l'equip d'intervenció que desenvoluparà el programa, al carrer Pablo Ruiz Picaso, 6 baix.i han presentat el nou servei a representants de les comunitats de veïns. A l'acte han assistit a més personal de l'Evha i representants municipals.

L’equip d’intervenció estarà format per quatre persones i una que farà de coordinadora per a donar cobertura als habitatges de Borriana i Sagunt. Segons han explicat, el servei forma part dels plans dissenyats per la Conselleria per a "aconseguir la recuperació, la cohesió social dels barris i solucionar-hi les incidències detectades".

En aquest sentit, pretén erradicar els problemes detectats, entre els quals han esmentat l'elevat índex de morositat per impagament de les rendes i per impagament de despeses de comunitat o problemes de convivència que contribueixen al fet que la situació del grup requerisca major intervenció social. Problemes tals com ocupacions il·legals, conflictivitat, vandalisme, inseguretat dels adjudicataris, de conscienciació sobre el manteniment, neteja i ús dels elements comuns.

Amb aquest servei de mediació i administració de la Conselleria, ha explicat César Jiménez, "creem un instrument més àgil i eficaç en la resolució dels incidents que dia a dia es donen en aquest grup Tomás i Valiente d'habitatge públic, en el qual hi ha 139 habitatges i 7 comunitats de veïns, i serà possible gràcies al treball coordinat que es durà a terme amb els serveis socials municipals".

Per a una eficaç execució dels treballs, el servei estarà format per un equip tècnic multidisciplinari format per professionals especialistes en administració de finques i treball social. L'objectiu central és dur a terme un acompanyament ampli a les comunitats veïnals en el procés d'autoorganització, gestió de conflictes i sostenibilitat social i econòmica.

Principals funcions

Entre les seues funcions estarà la creació d'un fòrum transversal col·laboratiu en cada grup en què es consensue un model d'intervenció comunitària, que compte amb la participació tant veïnal, com dels recursos socials i teixit associatiu present en cada zona.

Així mateix, s'encarregarà de valorar la situació social de les famílies, administrar i gestionar la comptabilitat de les comunitats, controlar els accessos a les zones comunitàries, comprovar setmanalment el manteniment dels elements comuns per a evitar-ne el desordre o mal ús, així com implantar i fer un seguiment del programa de regularització de subministraments, entre altres tasques a realitzar.

De la mateixa manera, destacarà l'atenció personalitzada que tindran els adjudicataris d'habitatge públic perquè tinguen un bon nivell d'integració en el grup; consensuar les normes de convivència veïnals a través de l'aprovació de reglaments de règim Interior personalitzats, subscriure un compromís social en el bon ús d'un habitatge públic, desenvolupar estratègies contra la morositat, mecanismes de suport social i de conscienciació veïnal, entre altres comeses de l'equip.

A més, una novetat important és que hi haurà un servei d'urgències de 24 hores per a atendre les incidències socials i jurídiques de forma presencial o telefònica.