Borriana congela els impostos municipals

La regidoria d'Hisenda, amb la seua màxima representant al capdavant, Cristina Rius ha avançat que “en el pròxim ple ordinari corresponent al mes de novembre però que se celebrarà el dilluns 29 d'octubre aprovarem les diferents modificacions que hem cregut importants dins dels beneficis que puguen aportar a la ciutadania”. Tal com ha volgut ressaltar Rius inicialment “el més destacable és que per quart any consecutiu, congelarem els impostos municipals i no se'ls aplicarà cap tipus de pujada ni pagament addicional, malgrat que cada any l'Índex de Preus al Consumidor (IPC), si que experimente pujades que seguiran sense afectar al pagament dels veïns i veïnes de Borriana”. Així, ni l'Impost sobre Béns Immobles ni el de Vehicles a motor, que habitualment són els que suposen major càrrega fiscal per a la ciutadania, seran modificats, i per tant, seran ja quatre anys consecutius durant els quals es mantindran congelats, ja que en 2016, des del Cadastre es va actualitzar el valor cadastral per última vegada, mentre que des de l'Ajuntament es va decidir reduir el tipus de gravamen de 0,8 a 0,7272, per tant, des de l'any 2015 i fins a 2019 es compliran cinc anualitats en les quals l'IBI s'haurà mantingut sense cap tipus de pujada.
Dins de les diferents modificacions que s'aprovaran per a les Ordenances Fiscals del pròxim any, també destaca una nova pujada del coeficient que s'aplica a l'indicador IPREM, que passa dels 1,25 punts a 1,3, tal com ha explicat Rius “amb l'objectiu de compensar la pujada de les pensions mínimes i oferir suficient marge a jubilats i pensionista a l'hora d'accedir als beneficis fiscals als quals tenen dret. D'altra banda, també s'equipararan els beneficis fiscals de les famílies monoparentals a les condicions que fins ara tenien les famílies nombroses, la qual cosa en paraules de Rius “els permetrà beneficiar-se de les ajudes per al pagament de taxes com les del Centre Municipal dels Arts Rafel Martí de Viciana, o per a les bonificacions a l'hora de pagar les taxes de les activitats esportives organitzades pel SME, així com per a l'ús de les instal·lacions municipals destinades a l'esport. A més, dins de l'apartat de Serveis Socials, s'introdueix una bonificació, tal com ja es va fer el passat any amb les famílies monoparentals, per a aquells usuaris i usuàries que tinguen reconeguda una discapacitat perquè obtinguen bonificacions, per exemple, per a les inscripcions a activitats organitzades pel mateix departament de Serveis Socials, com la Escola d'Estiu.
Com a conclusió general, la mateixa Cristina Rius ha resumit que “una vegada més, i ja van quatre anys seguits, vam seguir pensant en els veïns i veïnes de Borriana i per això congelem tots i cadascun dels impostos municipals, a més de seguir incloent en aquestes modificacions de les ordenances fiscals, millores i majors bonificacions dins de les taxes per a la ciutadania de Borriana. Cal recalcar, a més, que una vegada més i tal com hem fet durant tota la legislatura, assumim les pujades de l'IPC sense que la pressió fiscal per als veïns i veïnes siga major, política molt diferent a la utilitzada durant els anys anteriors, on sempre s'aplicava l'actualització que acabava redundant en majors pagaments per part dels veïns i veïnes de Borriana a l'hora de fer front als impostos municipals. Seguim, a més, en la línia d'assimilar a famílies nombroses i monoparentals pel que als beneficis fiscals a nivell de taxes per a famílies es refereix, avançant en eixa justícia tributària que sempre ha sigut l'objectiu d'aquest equip de govern ”.