Borriana aprovarà pressupost

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, que aquesta mateixa setmana presentava el Pressupost Municipal de Borriana de cara a 2019 i ha oferit la possibilitat a l'oposició d'analitzar el document durant pràcticament dues setmanes, ha volgut detallar algun dels principals apartats, com el de les inversions en la capital de la Plana Baixa, i que segons ha explicat a grans trets “suposa duplicar el destinat a inversions respecte a l'anterior exercici, amb un increment que permetrà aconseguir els 2,4 milions d'euros en inversions”. I és que, tal com fins i tot han destacat els partits de l'oposició durant aquesta mateixa setmana en premsa, i com ha volgut recordar Rius “es tracta d'un document molt treballat, i més que mai amb un marcat caràcter inversor i social, i que té com a prioritat complir amb rigor amb les obligacions bàsiques de l'exercici a més de seguir solucionant despeses extraordinàries, seguir augmentant l'oferta d'iniciatives de participació i continuar amb la inversió local que acaba derivant en un increment del benestar social de la gent que vivim a Borriana”. Així, a nivell d'inversions directes en la ciutat de Borriana, Rius ha volgut matisar que “seran prop de dos milions i mitjà d'euros els que tenim contemplats invertir en 2019, la xifra més alta en el que portem de legislatura, i que contrasta clarament algun dels capítols d'inversions de l'anterior legislatura, on en la documentació oficial del pressupost municipal es van arribar a estipular inversions totals de sis euros, fins i tot en alguna de les anualitats, de zero euros”. A més, dins de les despeses que el departament d'Hisenda contempla de cara a 2019, Rius ha detallat que “en el capítol I, el que correspon al pagament dels i les funcionàries municipals, el pressupost contempla un augment total de 356.000 euros, tenint en compte que des del primer any, en 2015, ens hem fet càrrec, com hauria d'haver sigut sempre, de les pujades que corresponen als sous, i que en el total dels quatre anys ha sigut d'un 6,25 per cent”. En el capítol II, el que es refereix a despeses corrents, la xifra aconsegueix pràcticament els 200.000 euros, i en ella Rius ha volgut destacar “amb açò es fa front a despeses com les indemnitzacions per la sentència referent a la unitat d'execució A24-25-26, sobre la qual ja hem pagat 400.000 euros, i en 2019 es tenen contemplats un total de 140.000, seguint amb la nostra política de seguir solucionant els errors o males gestions del passat. I no és l'únic exemple en aquest apartat, ja que, per exemple, també ací es tenen en compte despeses com el de la taxa d'abocaments marítims, que durant anys va ser oblidada per l'anterior equip de govern, complint amb les obligacions, com hem fet des de fa quatre anys”. Un altre dels destacats dins de les despeses “és la bona xifra a nivell d'interessos bancaris, ja que després de seguir reduint el deute municipal durant els tres últims anys, de 14 milions a poc més de 7, açò ens permet haver de pagar menys interessos a les entitats bancàries”. I finalment, Rius ha recordat que “és el mateix que succeeix en l'apartat IX, ja que es redueix l'amortització gràcies també a la contínua reducció de deute que hem volgut que seguisca sent una dels senyals de la gestió econòmica municipal, totalment diferent a l'aplicació i reducció que es realitzava en legislatures anteriors”. Com a resum, Rius ha explicat que en l'apartat d'inversions “la recuperació i el foment del Patrimoni Històric i Cultural, així com aspectes com la inclusió social i la lluita contra la pobresa són el focus de les inversions en 2019 com queda reflectit en el capítol VI, amb projectes tan importants com el condicionament de l'entorn de Sant Blai, amb una inversió total de 560.000 euros, l'habilitació definitiva del Refugi Antiaeri per a la qual es preveu també una infraestructura museística, la important intervenció global per a la millora del barri de la Bosca per a la qual es destina mig milió d'euros, o finalment en el mateix barri de la Bosca, la creació d'una partida específica per a dotar de noves i modernes dependències municipals que albergaran, entre uns altres, la totalitat dels Serveis Socials”.