Los restaurantes y bares de Burriana tendrán extentas las tasas de terrazas  hasta mediados de 2021
  • La decisió de l'equip de govern respon a l'objectiu de continuar ajudant a totes les activitats econòmiques del municipi

  • Planteja, a més, per a 2021 congelar la taxa de Gestió de residus en general, no aplicant l'increment dels costos com s'ha fet cada any

  • Amb l'objectiu d'ajudar els comerços i activitats econòmiques locals, també proposa aplicar, per al proper exercici, una reducció concreta per a ells de la tarifa de gestió de residus d'un 25%


L'Ajuntament de Borriana eximirà del pagament de la taxa d'ocupació de la via pública les terrasses de bars i restaurants, almenys, fins a mitjan exercici 2021, a fi de continuar ajudant a totes les activitats econòmiques de la ciutat, segons ha informat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, en la Comissió d'Hisenda celebrada avui.

Així, l'equip de govern municipal, després de proposar i estudiar les possibilitats tècniques i comprovar la viabilitat per a dur-ho a terme, prorrogarà fins a juny de 2021 “la disposició addicional, aprovada el mes de maig passat, per la qual es va aprovar l'exempció de les taxes des de l'estat d'alarma el 14 de març, amb la suspensió dels cobraments per ocupació de terrasses durant els 3 últims trimestres de 2020”, ha indicat Rius.

En concret, ha precisat, “un trimestre per estar les activitats tancades obligatòriament per l'estat d'alarma, que l'equip municipal de govern vam ampliar als dos trimestres següents per a donar suport al sector”.

Sobre aquest particular, Cristina Rius ha indicat que aquesta iniciativa suposarà “una ajuda per al sector de l'hostaleria local al voltant de 160.000 euros en els 15 mesos d'aplicació en els dos exercicis”.

A més, donades les circumstàncies especials derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, la regidora d'Hisenda ha avançat que l'equip de govern planteja per a 2021 congelar la taxa de Gestió de residus en general, “no aplicar l'increment dels costos com s'ha fet cada any”, i també aplicar per al pròxim exercici una reducció concreta de la tarifa d'un 25% als comerços i a les activitats econòmiques locals amb l'objectiu d'ajudar-los.

Respecte a la resta impostos i taxes municipals, la responsable municipal d'Hisenda ha anunciat que “queden congelats per a 2021 i a més se'ls aplicarà els beneficis fiscals en vigor”.

Entre aquests beneficis, ha assenyalat la bonificació del 50% a l'IBI dels habitatges de protecció pública promoguts per la Generalitat Valenciana, i fins al 75% a les famílies nombroses, l'exempció de la taxa de gestió de residus als beneficiaris d'ajudes de pobresa energètica, així com les bonificacions del 50% a jubilats i pensionistes.

També s'ha referit als incentius per a protegir el medi ambient com les bonificacions del 75% i 50% per la compra de vehicles elèctrics o híbrids o la bonificació del 20% a l’IBI per a qui instal·le voluntàriament sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia provinent del sol.

Quant a l'Impost d'activitats Econòmiques, Rius ha recordat la possibilitat de bonificació del 50% de la quota municipal per creació d'ocupació, cas que s'haja incrementat la mitjana de la plantilla en 10 o més treballadors amb contracte indefinit. Així com l'equiparació, ja aprovada en els últims exercicis, dels beneficis fiscals en taxes municipals per a famílies nombroses a què ara poden acollir-se també les famílies monoparentals.