Aumenta la recogida de residuos urbanos en el mes de mayo del covid 19
  • Deixar o tirar estris està considerat per les ordenances municipals una falta greu que comporta una multa de 600 a 30.000 euros
  • Segons l'informe de Fobesa la recollida de fem de residus sòlids urbans ha augmentat en un 7,8 per cent el mes de maig respecte al mes d'abril
  • Al maig ha augmentat el reciclatge de residus d'envasos i també de paper i cartó en els contenidors grocs i blaus

 La recollida de fem de residus sòlids urbans a Borriana durant l'estat d'alarma per la Covid-19, ha variat depenent de la situació de confinament i les fases de la desescalada. Així, ha augmentat en un 7,8 per cent el mes de maig amb 1.138 tones respecte al mes d'abril que van ser 1.048 tones.

On més s'ha apreciat l'increment entre abril i maig ha sigut en la recollida de voluminosos que ha crescut quasi més del doble, un 55,7%, ja que ha passat de 10.340 quilos a l'abril 23.360 quilos al maig, en 574 serveis.

En aquest apartat, el regit de Serveis Públics, Vicente Aparisi, ha subratllat que de els 574 serveis de recollida de voluminosos , un total de 260, és a dir el 45 per cent, han sigut abandonats en la via pública o en contenidors sense avisar al servei de recollida .

Sobre aquest tema Aparisi ha recordat que la Policia Local continua amb les indagacions pertinents sobre l'abandó de voluminosos en la via pública i en els contenidors, per a descobrir a les persones que realitzen la infracció i ha recordat que l'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana es penalitza amb sancions econòmiques.

El responsable municipal de l'àrea de Serveis Públics ha reiterat que abandonar, deixar o tirar estris està considerat segons les ordenances municipals “una falta greu que comporta una multa de 600 a 30.000 euros”. Una mesura que va destinada a corregir “conductes incíviques en la ciutadania” que “lamentablement han crescut en les últimes setmanes”, ha lamentat, al mateix temps que ha apel·lat, una vegada més, a la “responsabilitat ciutadana”.

Així mateix, ha posat l'accent que “els mobles, electrodomèstics i estris que sobren en una casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar a l'Ecoparc municipal, o respectar els dies, horaris marcats i condicions per a depositar aqueixos objectes”.

Segons es desprèn de l'informe de Fobesa, sobre la recollida de residus urbans que inclou els domèstics i també els procedents del xicotet comerç, hostaleria i restauració, la ciutadania ha incrementat el mes de maig, respecte a abril un 43,12 per cent l'ús del contenidor groc per a reciclar els seus envasos passant de 24.080 quilos a 42.340 quilos.

Respecte a la recollida de residus en els contenidors de paper i cartó (blau), han augmentat un 15,2 per cent d'abril a maig, de 17.190 a 20.272 quilos, com a conseqüència “del gradual retorn a l'activitat comercial i per tant de la recollida del cartó porta a porta en els comerços del municipi”, ha assenyalat l'edil.

Per a Aparisi, “tot apunta al fet que es recicla més perquè es generen més residus en general” i considera que l'augment de l'ús del contenidor groc respon “a un increment del consum dins de les llars com a conseqüència del confinament de la població, i confirma la fortalesa del compromís ciutadà amb el medi ambient fins i tot en situacions excepcionals com l'actual”.

Aparisi ha destacat que la recollida de residus és una de les activitats essencials en el municipi “que no han cessat en cap moment” i ha aprofitat per a agrair el seu “excel·lent i silenciós treball” en aquests moments “difícils i complicats per a tots”, ha assenyalat.

Com desfer-se dels voluminosos

Finalment, ha recordat que les persones interessades a desfer-se de voluminosos han de trucar als telèfons 964518712 de via publica o al 964536761 de FOBESA per a indicar l'adreça i el nombre d'estris a retirar, que hauran de depositar a la seua porta en l'horari i dates acordades, o s'han de portar a l'Ecoparc municipal.