Maletas coeducativas para los centros de educación infantil
  • La iniciativa, en què ja participen tots els centres de Primària de la ciutat, pretén oferir als centres eines per a treballar els valors de respecte, equitat, no violència i diversitat social


L'Ajuntament de Borriana ha començat a repartir per primera vegada les ‘Maletes Coeducatives’ entre els centres educatius responsables de la primera infància, l'Agència de Desenvolupament Infantil (ADI) i el Centre Antonio Pastor de Serveis Socials (CAP), que se sumen a aquest projecte iniciat fa quatre anys pel consistori.

El projecte Maletes Coeducatives “busca oferir als centres educatius d'Infantil i Primària del municipi eines per a abordar a les aules d'una forma atractiva per a l'alumnat qüestiones com l'expressió emocional, la resolució de conflictes, la diversitat social i familiar, l'empoderament femení, l'equitat o com afrontar els estereotips”, ha explicat Maria Romero, regidora d'Igualtat.

Sobre aquest tema, Romero ha indicat que “tot això es pretén fomentar a través del desenvolupament de valors com el respecte, la igualtat i la no violència”. Així, els docents es transformen en impulsors del debat i la reflexió a través de l'ús dels contes que inclou cadascuna de les maletes il·lustrades.

Com ha explicat el regidor d'Educació, J. Ramon Monferrer, el projecte posat en marxa pel consistori l'any 2018 s'amplia ara a les Escoletes per “aconseguir l'objectiu que Borriana aprofundisca en el seu rol de ciutat educadora, amb la col·laboració dels diferents departaments municipals i la comunitat educativa del municipi”.

D’aquesta manera, sis de les maletes es distribuiran entre les escoles infantils de la localitat i una altra serà per a l’ADI. Totes elles contenen el mateix lot de llibres, triats entre la biblioteca, l'agència d'igualtat i l’ADI. Per la seua banda, el CAP rep una maleta que conté llibres per a treballar tant amb xiquets i xiquetes com a adolescents, perquè atenen una franja d'edat més àmplia.

Tant Monferrer com Romero han agraït “la implicació dels centres en aquest projecte que tracta de construir una societat futura més justa i inclusiva amb la formació en valors per als futurs ciutadans i ciutadanes de Borriana”.

A més dels contes, s'hi inclouen altres materials com ara punts violeta per a poder identificar els centres com a espais lliures de violència de gènere, una guia per a un ús no sexista del llenguatge o informació sobre l'oficina Orienta de la Generalitat.

Destaca a més la incorporació d'una memòria usb amb tot el material de coeducació que van preparar les docents de l'Escola d'Igualtat Municipal, en què es va tractar en profunditat aquest tema, així com la primera d'una sèrie de micropíndoles en format vídeo sobre educació en la primera infància preparades per l’ADI.

És en la primera infància quan s'assenten les bases per als aprenentatges posteriors i quan comença a construir-se la identitat, per la qual cosa resulta crucial atendre aquesta etapa educativa perquè el dia de demà siguen persones que s'hagen desenvolupat lliures d'estereotips sexistes i amb un elevat compromís amb els valors democràtics”, ha subratllat Romero.

La regidora de l'àrea hi ha afegit que “el que es busca és oferir continguts que permeten executar el que indica l'article 44, de continguts educatius, de la Llei 26/2018 de Drets i Garanties de la Infància i adolescència valenciana”.

Aquest article indica que l'ensenyament i formació en la infància i adolescència haurà de fomentar l'exercici ple de la ciutadania, el coneixement dels drets i deures, el respecte pels drets humans i els valors democràtics i el desenvolupament d'una cultura participativa, inclusiva i oberta a la diversitat.

A més, s'indica que els programes hauran de ser coeducatius i hauran de promoure la igualtat d'oportunitats i de gènere, el respecte a les diferents formes de relacions afectivosexuals i l'educació intercultural, així com la tolerància per a previndre actituds i situacions violentes. En definitiva, es busca una formació integral per a xiquets, xiquetes i adolescents, que contemple una educació social, emocional i sexoafectiva.

Les 8 maletes, que han sigut dissenyades per l'artista local Amparo Saera, estan confeccionades amb elements naturals com la fusta i contribueixen en certa manera en l'economia del bé comú perquè s'han creat a través de comerços locals, tant per la pintura, com pel treball d'impremta o els llibres, i busquen redundar en la societat borrianenca positivament.