L'elaboració de totes les ordenances i reglaments municipals comptarà a partir d'ara amb una consulta pública prèvia perquè la ciutadania se informe, suggerisca modificacions i debata sobre la conveniència de cada una d'eixes noves normatives
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.


Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment de elaboración de normes amb rang de Llei i reglaments.


1. Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en què es demanarà la opinión dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialmente afectats per la futura norma sobre:


a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.


b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.


c) Els objectius de la norma.


d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Descarregar Ordenança Mercat Interior Actual

Enquesta Ordenança Online

Descarregar Enquesta Ordenança PDF