MODIFICACIONS CRÈDIT 2018

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I Y PMP EXERCICI 2018

PRESSUPOST 2018 AJUNTAMENT BORRIANA

PRESSUPOST 2018 CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

 

PLA ECONÒMIC FINANCER 2017-2018


INFORMES FISCALITZACIÓ DE CONTROL INTERN DE L'AJUNTAMENT

MODIFICACIONS CRÈDIT 2017

  

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I Y PMP EXERCICI 2017

 

PRESSUPOST 2017 AJUNTAMENT BORRIANA

PRESSUPOST 2017 CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

MODIFICACIONS CRÈDIT 2016

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I PMP EXERCICI 2016

 

PRESSUPOST 2016 AJUNTAMENT BORRIANA

PRESSUPOST 2016 CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I PMP EXERCICI 2015

PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT BORRIANA

PRESSUPOST 2015 CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 

INFORMACIÓ TRIMESTRAL LLEI DE MOROSITAT EXERCICI 2014

PRESSUPOST 2014 AJUNTAMENT BORRIANA

PRESSUPOST 2014 CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

COMPTE GENERAL 2013

INFORMACIÓ TRIMESTRAL LLEI DE MOROSITAT EXERCICI 2013

PRESSUPOST 2013 AJUNTAMENT BORRIANA

PRESSUPOST 2013 CENTRE ESTUDIS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

PLA D'AJUST AJUNTAMENT BORRIANA

INFORMACIÓ TRIMESTRAL LLEI MOROSITAT EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE GASTOS 2012. AJUNTAMENT BORRIANA

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012. AJUNTAMENT BORRIANA

PRESSUPOST DE GASTOS 2012. CENTRE ESTUDIS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012. CENTRE ESTUDIS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

LIQUIDACIÓ 2017

LIQUIDACIÓ 2016

 

LIQUIDACIÓ 2015

LIQUIDACIÓ 2014

LIQUIDACIÓ 2013

LIQUIDACIÓ 2012

LIQUIDACIÓ 2011

 

PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL