Següents farmàcies de guàrdia

L'horari de les farmàcies de guàrdia és de 9:00 a 9:00 del dia següent
Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
03-07-2022 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
04-07-2022 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
05-07-2022 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
06-07-2022 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
07-07-2022 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
08-07-2022 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
09-07-2022 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24