La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, ha anunciat l'engegada, de manera imminent, d'un Pla de Control Tributari 2016-2018 que té com a finalitat la modernització en els procediments, la millora de la gestió dels ingressos fiscals i la lluita contra el frau fiscal.

 

Tal com explica Rius “per a millorar els ingressos municipals, cal gestionar millor els tributs i assegurar-se que s'estan recaptant amb justícia social i conforme a la normativa”. A través d'aquest pla es realitzarà una comprovació i recerca del frau tributari local a través de l'anàlisi dels padrons fiscals.

 

De la mateixa manera es revisaran els procediments d'execució forçosa i es potenciaran les actuacions de cobrament en aquesta fase per a millorar el control del frau en la fase recaptatòria. Finalment, va a ser fonamental intensificar al màxim la col·laboració administrativa entre els departaments municipals i amb altres administracions per a poder millorar la gestió tributària municipal.

 

En definitiva, com aclareix la regidora d'Hisenda, “es tracta d'un canvi de model en la gestió dels fiscal: si fins a aquesta legislatura, la millora de la recaptació, es basava en l'increment simple dels tributs nosaltres creiem que cal prioritzar la millora de la qualitat en la gestió , la lluita contra el frau fiscal i la justícia tributària”.

 

L'alcaldessa, María Josep Safont, s'ha mostrat segura que “aquest pla va a marcar l'inici d'un nou camí en la gestió tributària de Borriana, més justa i més correcta amb els ciutadans del municipi”.