El tractament setmanal contra el mosquit tigre que porta a terme l'Ajuntament de Borriana centrarà la seua actuació en els embornals de la zona de la platja i en les zones humides del municipi.

 

Els tècnics especialitzats realitzaran tractaments amb larvicides naturals en els embornals i en les sèquies, tant les de la zona marítima com les situades en el municipi.

 

Aquestes actuacions formen part de la Campanya de Vigilància i Tractament de focus de mosquit tigre, que enguany la Regidoria de Sanitat ha avançat al mes de març per a prevenir la proliferació d'aquest insecte i evitar les molèsties que comporta de cara a la temporada estival.

 

Amb l'objectiu de combatre el mosquit tigre en els espais privats on l'Ajuntament no té accés, la campanya inclou l'edició de fullets informatius amb recomanacions i consells dirigits a la ciutadania, ja que aquest mosquit cria sobretot en zones privades perquè necessita molt poca quantitat d'aigua per a dipositar els seus ous.