L'Ajuntament de Borriana ha convocat subvencions dirigides a associacions juvenils que realitzen projectes de promoció de temps lliure per a xiquets i xiquetes, i joves de la població.

 

Les ajudes, el pressupost de les quals ascendeix a 6.000 €, estan destinades a projectes que s'executen des del dia 1 de septembre de 2015 fins al dia 31 d'agost de 2016.

 

Segons les bases d'aquesta convocatòria, podran presentar-se les associacions juvenils que estiguen inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals i en el cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut creat per Ordre de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, requisits que hauran de complir-se a data 1 de setembre de 2015.

 

Respecte a la valoració de les sol·licituds, es tindran en compte els diferents punts establits i, entre ells, es discriminaran positivament aquells projectes que promoguen la igualtat, la tolerància, estils de vida saludables, la participació de joves amb el risc d'exclusió social, la promoció del patrimoni cultural i artístic o la protecció del medi ambient.

 

Els interessats podran presentar les sol·licituds en el registre general de l'Ajuntament fins al pròxim 23 de maig. Després de la recepció de totes les proposicions, una comissió d'avaluació s'encarregarà de valorar els projectes i formularà una proposta de resolució provisional que es publicarà en en el tauló d'edictes i en la web municipal.