Continuar amb la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana deixaria a la ciutat amb menys sòl urbanitzable del que hi ha actualment

 

El Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Borriana ha anunciat que la seva “aposta urbanística per al futur de la ciutat serà sostenible i realista”, i per tant, no continuarà amb la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana per una qüestió de “lògica tant urbanística com a ambiental, ja que desembocaria en situacions com l'eliminació de sectors urbanitzables com els situats entre la ciutat i la CV-18” tal com ha explicat el responsable de l'àrea, Bruno Arnandis. El mateix Arnandis ha informat que “continuar amb la revisió del PGOU deixaria a la nostra ciutat amb menys sòl urbanitzable del que es disposa en l'actualitat” pel que la decisió es pren tant per aquesta qüestió de “lògica” com per evitar, una despesa d'entre 300.000 i 400.000 euros, que és la xifra en la qual se situa l'elaboració i realització dels informes i estudis requerits per continuar avança amb la tramitació amb una llei que ja està derogada.

La revisió del PGOU de Borriana es va iniciar l'any 2006 sota el govern del Partit Popular arran dels “projectes megalomaníacs que tants diners van costar a les arques públiques” i que exigien de la revisió del pla vigent aquell mateix any, tal com assenyala Arnandis. Així, es plantejaven un total de 10 milions de metres quadrats urbanitzables, més del doble dels quals existeixen actualment a la ciutat, i amb un càlcul que el llavors govern municipal va xifrar en 44.000 habitants per al passat 2015, quan la població encara no ha arribat als 35.000. Tal com argumenta Arnandis, “atenent a les indicacions del demolidor informe ambiental aprovat per la Comissió d'Avaluació Ambiental del 26 de Març del passat any, s'hauria de retallar la proposta inicial fins a tal punt que acabarien eliminant-se els sectors urbanitzables situats entre el casc urbà i la CV-18, a més dels de Santa Bàrbara, Sant Gregori 2 o el de la Pedrera-Port”. El mateix informe deixava ben clar que la gran majoria de retallades en aquest sentit es debien a l'alt risc d'inundació que afecta a bona part del terme municipal de Borriana. La mateixa Conselleria d'Urbanisme i Medi ambient i els tècnics, tant del Consell com de l'Ajuntament de Borriana desaconsellaven continuar amb aquesta revisió, així que la regidoria ha pres “la decisió que creiem més justa i sobretot realista que encaixe tant amb la situació actual urbanística de la ciutat com amb les recomanacions dels informes i estudis realitzats sobre aquest tema”.

Encara així, Arnandis ha volgut matisar i deixar ben clar que “alguns sectors com el de Jardins de la Malva-rosa o Pedrera-Port es podrien reclassificar sense necessitat de recórrer a una revisió completa del Pla General, a través de modificacions puntuals que es podrien dur a terme en el cas que la demanda ho