La intensificació dels controls del Document DATA a través del Quadern Agrícola i la major coordinació entre Guarderia Rural, Policia Local i Guàrdia Civil seran els eixos sobre el que establir major control de robatoris

 

El Consell Agrari de Borriana ha tornat a reunir a la seu del Sindicat de Regs els principals actors dins el món de l'agricultura a Borriana per seguir analitzant i planificant tota una sèrie d'actuacions per lluitar especialment contra les sostracions que creixen durant l'època de recollida de cítrics al conjunt del terme municipal. 

Dins l'ordre del dia ha sigut el punt més destacat, ja que és durant els mesos de setembre, octubre i novembre quan es comencen a reproduir els actes delictius de robatori de les diferents varietats de cítrics. Tal i com ha explicat el regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de Borriana, Santiago Zorío, “hem comprovat després dels anàlisi sobre eixes sostracions que l'augment del control i una major coordinació entre els cossos i forces implicades són la millor solució per poder reduir les xifres”. 

Segons ha acordat el Consell, una de les primeres decisions és establir un major control en la petició de la documentació de la que sempre disposen els grups de collidors que realitzen la seua feina de recol·lecció al camp de Borriana. Així, el que faran aquells grups de treball que patrullen durant els propers mesos pel conjunt del terme municipal, és sol·licitar de forma més continuada el document DATA que dins el Quadern Agrícola demostra en cada cas el permís per recollir la taronja en un determinat hort o explotació agrícola. Així, tots aquells que no disposen d'eixa certificació oficial per a la recollida de cítrics, seran analitzats per saber si s'està cometent algun tipus de delicte per sostracció. 

A més, tant la Guàrdia Civil, a través del seu departament especialitzat Grup ROCA, com els membres de la Policia Local i la Guarderia Rural s'han compromès a establir més vies de comunicació per optimitzar el treball de control dels treballs que es duen a terme durant la campanya de recollida de cítrics. Des del Grup ROCA s'ha establert fins i tot un decàleg informatiu per aconsellar als agricultors com actuar en cas de trobar-se amb situacions anòmales dins el terme municipal de Borriana, i així augmentar els canals de comunicació entre treballadors del camp i els cossos i forces de seguretat. Canviar la rutina de treball en una explotació al menys una vegada per setmana, comprovar els tancaments d'horts de forma diària, anotar la numeració de maquinària o no enfrontar-se a possibles delinqüents sinó informar ràpidament al 062 són algunes de les recomanacions que s'han acordat incloure en el decàleg que es farà públic i publicitarà durant els propers dies a la ciutat. 

 

aconsellara”.