La sessió plenària aprova la liquidació del Pressupost municipal corresponent a l'Exercici 2023 i la liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Centre dels Arts Rafel Martí de Viciana

Burriana (07.02.24).- L'Ajuntament de Burriana ha aprovat en Ple la renovació i millora de les infraestructures hidràuliques 2024 on l'empresa concessionària FACSA farà una inversió d'1.288.190 euros. El document estratègic contempla treballs en la xarxa de proveïment d'aigua potable i la xarxa de clavegueram i pluvials, així com altres actuacions de la renovació de voreres i calçades en diversos vials del municipi juntament amb la millora de l'eficiència energètica en la il·luminació de la font de la Plaça 9 d’Octubre.

Concretament, en la xarxa de proveïment aigua potable, es renovarà 3.998 metres amb una inversió de 694.856 euros. Mentre que en la xarxa de clavegueram i pluvials els treballs es desenvoluparan en 2.253 metres del total de la xarxa i suposaran una inversió de 593.433 euros. A més, es realitzarà una nova instal·lació de 160 metres de longitud de la xarxa de pluvials juntament amb obres per a la millora de captació d'aigües d'escorrentia en l'Avinguda Llombai, Carrer Sant Vicent, i Carrer Malva-rosa del Grau de Burriana, així com en la xarxa de pluvials del carrer Barques. Així mateix, hi haurà actuacions de renovació de voreres i calçada en nombrosos vials al llarg de la ciutat.

D'altra banda, s'ha presentat la Dació en compte de la liquidació del Pressupost municipal corresponent a l'Exercici 2023 i la liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Centre dels Arts Rafel Martí de Viciana. Després d'aquest punt, el regidor d'Hisenda, Alejandro Clausell ha posat en relleu el “acurat, responsable i compromés treball” que està realitzant el nou equip de govern de Burriana a nivell econòmic. Situació que per a Clausell reflecteix que el resultat del pressupost de 2023 és “positiu”, amb un romanent de Tresoreria de 7.693060,20 euros per a despeses generals, “pese al llast econòmic que suposa la nefasta herència que ens han deixat amb el projecte Sant Gregori”. “Les bones dades econòmiques ens permetran continuar invertint en projectes necessaris per al desenvolupament de la ciutat i el benestar de la ciutadania com l'ampliació de l'Avinguda Mediterrània, continuar amb el col·lector de l'Avinguda Tarancón, la instal·lació dels Caragols d'Arquimedes, la urbanització de l'ampliació del cementeri o la necessària ampliació de xarxa d'aigua potable fins a l'escorxador”.

El màxim òrgan de representació política dels ciutadans en el govern municipal, constituït per l'alcalde i els regidors ha aprovat la revisió de preu del contracte de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària subscrit amb FOBESA aplicable a l'any 2024 en relació amb l'Índex de preus al consumidor (IPC).

Durant la sessió plenària s'han debatut conjuntament diverses mocions en defensa del sector primari presentades pels diversos grups polítics amb representació municipal. Finalment han eixit una Declaració Institucional en suport a les mesures reivindicades pel sector agrari i ramader. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, també s'ha aprovat una moció en commemoració del 8 març per a reafirmar el compromís i retre homenatge a les dones que van lluitar i encara lluiten pels seus drets, per la igualtat d'oportunitats i per una societat més justa.

L'Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, en referència a la liquidació de pressupostos de 2023 ha explicat que “aquest equip de Govern no ha vingut a traure pit dels romanents sinó de les inversions i projectes que té per davant per a transformar la ciutat. Els temps en què s'acumulava mentre la ciutat estava descurada els hem deixats arrere”, ha valorat Monferrer qui ha destacat “en la nova etapa política que Burriana ha iniciat els pressupostos són l'eina necessària per al desenvolupament de la ciutat, incrementar el benestar dels ciutadans i treballar per l'interés general amb un full de ruta clar per als pròxims anys”