La provisió de la regidoria d'Obra Pública recull la urgència inajornable i insta els serveis tècnics i jurídics com a mesura provisional urgent a la col·locació de puntals i encintat per a tancar l'habitatge

 

 Burriana (12.03.24).- L'Ajuntament de Burriana, a través de la regidoria d'Obra Pública liderada per Juan Canós, ha assegurat un habitatge al carrer Sant Bruno que es trobava amb la porta derrocada i amb signes de pernoctació de diverses persones. Davant els greus riscos tant de salubritat com de seguretat ciutadana i a causa de la urgència inajornable s'ha procedit mitjançant una provisió a instar els serveis tècnics i jurídics corresponents perquè procedisquen a incoar l'expedient i com a mesura provisional urgent s'han col·locat puntals i s'ha encintat l'immoble per part de Policia Local i Via Pública.

 

L'habitatge abans d'aquestes actuacions es trobava amb un accés lliure i en el seu interior es trobaven tot tipus d'estris regirats i restes de sofà pel sòl. A més, l'immoble presenta danys que revisten perill imminent de solsida en una de les parets del pati interior, amb el risc tant per a la salubritat pública com possible focus d'infeccions i fins i tot ocasionar danys per un possible incendi.

 

Unes actuacions d'urgència que s'uneixen a altres amb la finalitat d'aconseguir una Burriana més segura i que estiga preparada per a combatre l'ocupació d'immobles en el municipi. Per això, durant el mes de gener passat també es va crear, juntament amb la Policia Local, la Unitat d'Atenció Ciutadana contra l'ocupació. Al càrrec d'aquesta oficina de suport als propietaris afectats per l'ocupació d'habitatges es troba un Oficial de la Policia Local que assessora els veïns de Burriana que hagen sigut víctimes tant d'usurpació, aplanament o fins i tot pel continu impagament de rendes per part d'un arrendatari que finalment es converteix en el que es coneix com “Inquiocupa”.

 

“Aquest equip de Govern està compromés amb erradicar l'ocupació a Burriana”, ha valorat el regidor d'Obra Pública, Juan Canós, qui ha explicat que “la provisió ha donat resposta urgent a les peticions veïnals i gràcies a la celeritat de la Policia Local i els operaris de Via Pública ha quedat la zona més assegurada”.