El projecte de remodelació del carril bici es va reprendre el 16 d'octubre després d'una aturada estival per a no molestar a empresaris i residents de la zona marítima en temporada alta
Encara que no s'iniciaran les obres fins a després de Setmana Santa, la futura ampliació està prevista que s'adjudique a principis d'abril


Burriana (17-03-24).-
L'Ajuntament de Burriana ha obert al trànsit l'Avinguda Mediterrània després de finalitzar les actuacions que es van reprendre el passat 16 d'octubre. El projecte de remodelació del carril bici va ser paralitzat des de juliol a octubre per a complir amb el compromís de l'actual equip de Govern amb empresaris i residents de la zona, que lamentaven que la remodelació del vial es fera en plena temporada alta, tal com havia planificat l'anterior equip de govern.


"Tal com ens vam comprometre, el projecte està adaptat a les dimensions del PGOU", ha explicat el regidor d'Obra Pública, Juan Canós, qui ha detallat que "les obres han inclòs una rotonda a altura del carrer Juan Carlos, així com s'ha executat una escomesa de serveis per a connectar amb els futurs serveis del futur desenvolupament turístic de l'Arenal". "El projecte de l'avinguda Mediterrània ha seguit el seu curs minimitzant les molèsties i el perjudici a hotelers, hostalers i veïns de la zona del litoral i ha quedat demostrada la capacitat de gestió d'aquest equip de Govern municipal en haver aconseguit per a Burriana 1.000 m² dels 16.000 m² que va deixar perdre l'anterior govern d'esquerres", ha valorat el regidor.

Cessió gratuïta del terreny de l'Arenal Sound, mitjançant una reserva d'aprofitament


Cal recordar que l'Ajuntament de Burriana va aconseguir la cessió gratuïta dels terrenys propietat de l'empresa del festival de música Arenal Sound per a l'ampliació de la recentment construïda Avinguda Mediterrània. La cessió es va dur a terme fruit de les reunions i acords que l'equip de Govern va mantindre amb l'empresa propietària del famós festival amb l'objectiu d'homogeneïtzar l'avinguda, connectar el carril bici i per als vianants amb la zona de la platja, així com per a augmentar les places d'aparcament a la disposició dels veïns de la zona marítima, passant de 314 a 425.


Futura ampliació de l'Avinguda Mediterrània


La parcel·la té 925 metres quadrats i és clau per a les modificacions d'ampliació que pretén realitzar l'equip de Govern per a culminar un traçat més recte, millorar la connexió del carril bici i per als vianants en el seu accés a la platja i pal·liar les dificultats que travessen els veïns de la zona marítima en els períodes de temporada alta per a trobar aparcament. Respecte a la segona fase d'ampliació, el consistori ja ha aprovat la licitació i està previst la seua adjudicació a principis del pròxim mes d'abril, encara que no s'iniciaran les obres fins a després de Setmana Santa. Unes actuacions que s'executaran entre el Mercat de la Mar i el Grup Roger de Flor amb la mateixa alineació i secció que el traçat ja executat des de Malvarosa c/ Juan Carlos I fins al propi Mercat de la Mar. Deixant el tram de l'av. Mediterrani entre la c/ Juan Carlos I i Roger de Flor amb una secció uniforme, composta per una vorera de 4,15 m, zona d'aparcament en cordó de 2,20 m, calçada de 7 m, aparcament en bateria de 4,75 m, mitgera de 0,80 m, carril bici de 2,50 m i vorera de 2 m.


"Aquest equip de Govern està compromés amb resoldre les peticions veïnals de la zona marítima que no es van atendre inicialment. Amb la nova ampliació farem un traçat que evitarà les corbes del projecte original i millorarà la connexió de les zones per als vianants aconseguint augmentar el nombre de places d'aparcament a la disposició dels ciutadans", ha valorat l'Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí