• La provisió de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana i de Personal ordena nomenar funcionaris en pràctiques a dos persones i incorpora a altres dos agents com a funcionaris en carrera


Burriana.- (04-05-2024). La Policia Local de Burriana ha incorporat 4 agents a la seua plantilla que van superar la fase d'oposició del procés selectiu no obtenint plaça i que mitjançant provisió de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana i de Personal s'ha ordenat nomenar dos funcionaris en pràctiques i dos funcionaris en carrera.

 

D'esta manera s'aprofita la bossa que va quedar en les últimes oposicions celebrades l'any passat. Una selecció per a cobrir places vacants que es realitza per orde de puntuació d'aquelles persones que han superat les proves selectives i han de realitzar el curs de capacitació de contingut teoricopràctic en l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergència IVASPE.

 

Dos d'estos agents cobriran les places vacants de dos policies que han renunciat a la seua plaça per a realitzar el trasllat a un altre municipi. Mentres que els dos altres agents, en canvi, amplien la plantilla existent en dos places.

 

Els agents que van superar el procés pel torn de mobilitat i que s'incorporen a la plantilla de la Policia Local de Burriana són José Miguel Gual i Sergio Giner, i els dos agents que s'incorporen com a funcionaris en pràctiques per Torn Lliure són Adrián Manzana i Carlos Martínez.

 

D'esta manera, la plantilla queda conformada per 74 efectius”, ha declarat el regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Ferrándiz, qui ha afegit que “este equip de Govern continua apostant per ampliar la plantilla de la Policia Local de Burriana amb la finalitat d'aconseguir una ciutat més segura”.