- Podrà accedir-se a informació detallada com ara el calendari propi, dades de padró i, fins i tot, modificar dades personals i domiciliar rebuts

- És una actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) del Programa Operatiu de Creixement Sostenible


L'Ajuntament de Borriana posa en marxa el servei de l'Oficina Virtual Ciutadana (OVC), que permetrà accedir a un conjunt de dades tributàries, del padró o de contacte, així com l'obtenció automàtica de documents relacionats amb aquestes dades, i disponible les 24 hores del dia per a la ciutadania i persones jurídiques.

Es tracta d'un servei que ha pogut implementar-se amb una inversió de 37.936 euros a través el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) del Programa Operatiu de Creixement Sostenible.

Segons ha destacat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, aquest nou servei pretén “millorar l'accessibilitat i una major proximitat de l'Administració respecte a la ciutadania”, i intentar que la relació entre les dos parts siga “fàcil i comprensible”. A més, l'OVC permetrà a la ciutadania “complementar la informació que rep en relació amb els rebuts, i especialment amb els domiciliats, la remissió d'informació dels quals és molt limitada en compliment dels procediments bancaris”

Sens dubte, facilitarà la realització de molts tràmits que requereixen el desplaçament a les oficines de recaptació municipal i temps per al tràmit burocràtic. Amb això, ha assegurat Safont, “es redueixen notablement i s’acosta la gestió a uns clics, els 365 dies de l'any, les 24h, i es guanya així en eficiència i eficàcia al servei de la ciutadania”.

Es tracta d'una plataforma “totalment segura” perquè tota la informació que viatja en els serveis que requereixen identificació en l'OVC de l'Ajuntament està xifrada. A més, gràcies al sistema d'autenticació implantat es garanteix que únicament la persona interessada en els seus tràmits puga accedir tant a la informació de tramitació, com a les consultes de dades personals.

Per part seua, la regidora de Tecnologies de la Informació i Modernització de l'Administració, Maria Romero, ha explicat que l'Oficina Virtual Ciutadana continuarà millorant-se durant el primer trimestre de 2023, i ha volgut destacar l'èxit que suposarà de cara al futur “gràcies a una coordinació i voluntat de millora per part dels departaments de rendes, tresoreria, recaptació i STIC”.

De fet, ha precisat Romero, s'aconsegueix “facilitar un calendari en què es detallen els períodes de pagament segons impostos (béns immobles de rústica i urbana, vehicles, activitats econòmiques) i taxes (fems i guals) així com generar autoliquidacions per les persones obligades al pagament amb obtenció d'un document (C60) que permeta el pagament en les entitats financeres col·laboradores de la Recaptació Municipal, bé siga en les oficines o en la banca virtual”.

Concretament, es tracta de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), la taxa-declaració responsable d'obres i la taxa de la llicència d'ocupació (alta o renovació), i la taxa de llicència de segregació de parcel·lació, segregació i divisió de finques. A aquest efecte es pretén incorporar progressivament la totalitat dels conceptes tributaris que tenen definit el sistema d'autoliquidació en les ordenances fiscals municipals.

Una altra de les funcionalitats que segons el parer de la regidora “resulten d'elevat interès” tant per a la ciutadania com per a les entitats gestores és “la possibilitat de comprovar la veracitat dels documents oficials expedits pel mateix Ajuntament, guanyant així en seguretat”. La posada en marxa de la carpeta implica també que en el primer trimestre de 2023 es farà arribar a les entitats gestores i a la ciutadania un manual d'ús que estarà disponible en l'oficina de recaptació igual que en la pròpia web que disposa d'un apartat de preguntes freqüents.

Si a més es disposa de certificat de signatura o digital, les funcionalitats de l'Oficina Virtual Tributària i de Padró són majors, i a més està previst un desenvolupament major. Podrà accedir-se a informació detallada com ara el calendari propi, dades de padró, modificar dades personals i, fins i tot, domiciliar rebuts.

La implementació i execució d'aquest servei inclou un manteniment de la plataforma fins a 2026 i s'ha dut a terme sota la direcció i supervisió del departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (STIC).

El departament ha rebut formació en diferents aspectes de l'OVC, també ha donat d'alta l'aplicació en l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) per a poder validar certificats i segells de temps i ha coordinat els departaments de rendes i tresoreria per a la seua posada a punt.

Es pot accedir a l'OVC de manera directa a través de la url <https://carpetaciutadana.burriana.es>.