Información pública el nuevo Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones de Burriana
  • El govern municipal renova i actualitza el pla en vigor de 2012 quan Borriana es considerava municipi de risc mitjà fluvial


L'Ajuntament de Borriana sotmet a informació pública el Pla d'Actuació Municipal contra el Risc d'Inundacions de Borriana elaborat a finals de 2021, després de la publicació avui de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i la publicació en la seu electrònica de l'Ajuntament.

Durant els 30 dies que dura el procés d'exposició pública, la documentació podrà ser objecte de consulta en l'apartat d’“Urbanisme” del tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Borriana <https://burriana.sedelectronica.es/board>, amb la possibilitat de formular els suggeriments, observacions i al·legacions al mateix que s'estimen pertinents.

Amb aquesta iniciativa, el govern municipal renovarà el Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions per a garantir l'actuació ràpida, eficaç i coordinada dels recursos municipals en situacions d'emergència per inundacions, així com per a minimitzar-ne les conseqüències.

El regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, ha indicat que és “un document viu” en què durant el període d'exposició pública es poden formular i afegir noves propostes i observacions, i incloure també l'experiència patida amb la recent crescuda del riu del 21 de març.

La finalitat, ha manifestat, és “aconseguir la màxima protecció per a les persones, els béns i el medi ambient que puguen resultar afectats per les conseqüències de les inundacions al municipi de Borriana.”

Per això, ha continuat, es tracta “d’actualitzar el pla en vigor de 2012 quan Borriana es considerava municipi de risc mitjà fluvial, ja que amb l'actualització de la cartografia de zones inundables, més precisa que l'anterior que datava del 2002, la ciutat ha passat a considerar-se com a municipi de risc alt”.

El nou pla que serà aplicable en qualsevol situació de preemergència o emergència produïda per inundacions en el terme municipal, afegirà com a novetat a tot el que ja es tenia en compte en 2012 “els plans d'emergència de preses davant l'eventual inundació que poguera provocar la destrucció d'algunes preses al Millars”, ha assenyalat l'edil.

A més, per a preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en emergències, el pla municipal s'actualitzarà amb noves anàlisis de risc, de pluviometria, de la xarxa de séquies i clavegueram amb l'actualització de les inundacions importants dels últims anys i les seues conseqüències, amb els habitatges i persones afectades, així com els mitjans, els equipaments i infraestructures actuals.

Igualment, ha assenyalat Arnandis, es catalogaran els elements vulnerables en concordança amb les zones establides en el Pla Especial de la Comunitat Valenciana, en el qual Borriana queda identificat com a municipi de risc alt fluvial, medi marí i de zona II de les preses del Sitjar i de Maria Cristina, que significa que el pot afectar l'ona d'avinguda de trencament de la presa i produir-li danys a partir de la primera mitja hora d'avinguda i fins a les dos hores.

El risc d'inundacions és un dels riscs fonamentals a tenir en compte des de l'òptica de la planificació de protecció civil, davant aquesta eventualitat, ha precisat el responsable de l'àrea, cal incorporar també els riscos per inundació costanera que en el cas del litoral de Borriana suposen un risc mitjà, i es preveu la realització d'un simulacre.

Segons ha indicat Arnandis, Borriana es troba “en el quart lloc quant al mal que produiria una inundació en la demarcació del Xúquer”, i ha valorat que un esdeveniment similar a l'esdevingut en 1956 “tindria un cost de més de 100 milions d'euros”.

Per això, ha destacat que procedir a una actualització en profunditat del contingut del Pla municipal de 2012, és “absolutament necessari”, perquè, “d’acord amb alguns estudis un sistema d'alerta adequat és l'actuació més rendible contra les inundacions i amb un adequat sistema, es podrien reduir els possibles danys en un 20%”.

Bruno Arnandis ha recordat que les inundacions constitueixen en la Comunitat Valenciana “el fenomen natural que es manifesta amb major freqüència, donant lloc a les situacions de risc greu col·lectiu o catàstrofe”.