mejora la eficiencia energética del Mercado municipal con fondos FEDER
  • Amb la rehabilitació de la coberta i la reforma actual de les instal·lacions de climatització i il·luminació

  • Una actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible


L'Ajuntament de Borriana ha aconseguit millorar l'eficiència energètica del Mercat municipal amb la rehabilitació de la coberta de l'edifici i amb la reforma de les instal·lacions de climatització i il·luminació per a la millora de la qualificació energètica que s'ha completat recentment.

Una iniciativa emmarcada en l'estratègia Edusi, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

La regidora de Comerç i Mercats, Sara Molina, i l'edil de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, han manifestat que aquestes actuacions “comporten un important estalvi energètic i econòmic, una major durabilitat dels equips i, al mateix temps, un augment en la sensació de confort dels treballadors i usuaris de les instal·lacions del mercat”.

La reforma de les instal·lacions de climatització i il·luminació realitzades per un import de 167.249,83 euros han consistit en la substitució dels equips que existien per uns altres de similars característiques, però amb una major eficiència energètica, ja que els equips anteriors “presentaven un baix rendiment energètic, a més de disposar d'un gas refrigerant, R-22, nociu per a la capa d'ozó i que en uns anys ja no podrà utilitzar-se, amb una disminució encara major del rendiment energètic de l'equip”, han explicat els dos regidors.

A més, s'ha incorporat un recuperador de calor amb la finalitat de complir amb les exigències de la normativa vigent quant a la ventilació del local. Referent a la instal·lació d'il·luminació, s'ha apostat per materials més eficaços en tot l'immoble i el canvi necessari en el cablejat i quadre de la instal·lació elèctrica, i s'han substituït les lluminàries per unes de noves de tecnologia LED, amb la qual cosa s'ha aconseguit una millora de l'eficiència energètica de l'edifici.

Igualment, en la mesura que ha sigut possible, s'han mantingut els conductes de distribució d'aire per l'interior del mercat, i s'ha dotat de dispositius que permeten comptabilitzar el consum de manera separada a la resta d'instal·lacions.

La implantació d'aquestes solucions tècniques més favorables "són beneficioses per al planeta i per a l'estalvi econòmic" i, a més, "la reducció del consum d'energia no renovable i de les emissions de diòxid de carboni ens ha permès obtindre una millor qualificació energètica de l'edifici".

Pel que fa a la Classe Energètica d'eficiència resultant de l'estudi de qualificació després de l'aplicació de les millores energètiques proposades centrades en la climatització i la il·luminació, s'ha aconseguit passar de la ‘C’ a la ‘B’.

Rehabilitació de la coberta del mercat

La rehabilitació de la coberta del Mercat municipal realitzada en 2018 i executada per un import de més de 150.000 euros va ser l'inici del projecte global per a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici. El seu objectiu principal va ser, d'una banda, solucionar el problema de goteres que patia i la pèrdua de calor i, d'una altra banda, eliminar el potencial perill ambiental per deterioració del fibrociment de la coberta.

La intervenció, han explicat Molina i Arnandis, va suposar “millorar notablement les condicions d'eficiència energètica de les instal·lacions i la climatització, en la mesura que es va optimitzar l'envoltant de la coberta, i també millorar el seu aspecte exterior”, que se suma a la recent actuació i “completa la renovació energètica de l'enclavament comercial amb un elevat potencial d'estalvi energètic”.

Com a terme mitjà, han precisat, “es poden aconseguir estalvis entre el 20% i el 30% en el consum energètic i econòmic, segons la tipologia dels equips instal·lats”.