Firma convenio Ayuntamiento de Burriana  para la protección felina
  • - L'Ajuntament de Borriana i l'Associació Coordinadora CER per a la Protecció Felina han subscrit un primer conveni de col·laboració

L'Ajuntament de Borriana i l'Associació Coordinadora CER per a la Protecció Felina han subscrit un conveni de col·laboració per a gestionar de manera ètica el control poblacional a través de la CER (Captura- Esterilització-Retorn), així com per al seguiment de les colònies felines existents al municipi i minimitzar els riscos higiènics sanitaris.

Amb el conveni subscrit aquest matí entre l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la presidenta i la vicepresidenta de l’Associació Coordinadora CER per a la Protecció Felina, Juana Torres y Lorena Nicolau, el consistori aportarà un total d’11.280 euros euros per a adquisició de pinso sec i per al servei de veterinari i el compromís d'educar a la ciutadania sobre el Projecte CER i els seus beneficis, i desenvolupar accions i campanyes de conscienciació de la població per a la reducció d'abandonaments i maltractament als animals.

Segons ha explicat el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, es tracta de “fer un pas més” en la cooperació amb les activitats de protecció i control de colònies felines que es troben en la via pública. Així, amb l'acord subscrit, el consistori i l'Associació Coordinadora CER s'acullen al principi de “Sacrifici 0” i només es podrà ordenar l'eutanàsia dels animals per a evitar el seu patiment si no existeix tractament curatiu o pal·liatiu per a la malaltia o lesió.

Aquest principi també suposa acabar amb la captura i l’ingrés d'animals pel servei de recollida contractat i un compromís per a crear un cens de colònies felines existents en via pública a partir de la informació que siga facilitada per l'associació.

Arnandis ha explicat que aquest acord és “l’antesala d'un pla més ampli de control i atenció de les colònies felines al municipi, que s'està elaborant, que contemple mesures que garantisquen el benestar de la població, i evitar les molèsties als veïns i veïnes per les olors, restes d'aliments i miols de zel, però també per a assegurar el benestar dels animals de manera que s'aconseguisca una convivència mútua”.

Amb l'acord subscrit ara, es realitza un registre de gestores i alimentadores de colònies felines existents en via pública i se’ls subministrarà el Carnet/ Imprès Municipal de Declaració Responsable que les habilita per a realitzar l'activitat, i queda prohibit que la captura dels felins es realitze per persones físiques o jurídiques que no estiguen registrades en l'Ajuntament, així com l'ingrés dels felins de carrer en cap centre de recollida d'animals.

A més, a través de l'acord subscrit es permetrà que l'associació instal·le dispositius en la via pública per a la protecció, alimentació dels gats, sempre amb la sol·licitud i la gestió amb caràcter previ a la instal·lació dels tràmits oportuns i dels informes per part de personal tècnic de l'Ajuntament per a l’obtenció de la corresponent autorització municipal per a ocupar via pública.

Bruno Arnandis ha manifestat que les dos parts consideren d'interès mutu el control poblacional i cura de les colònies felines existents en via pública, perquè “s'ha demostrat en un gran nombre de municipis que és altament eficaç a l'hora de controlar el creixement de la població de gats de carrer, i aporta una funció social important que millora la qualitat de vida dels felins i protegeix la seua salut, així com també ajuda a mantindre un entorn controlat i saludable”.

La metodologia recomanada i amb resultats comprovats científicament per al control poblacional de les colònies felines, segons ha assegurat, és el mètode CER de captura, esterilització i retorn del gat a la seua colònia d'origen, per a eliminar les possibles molèsties produïdes per les colònies, controlar el nombre de gats i evitar la superpoblació, així com reduir els riscos sanitaris i millorar la qualitat de vida dels felins A més de ser el CER l'únic model que permet la gestió ètica de les colònies felines, ha manifestat Arnandis, a llarg termini suposa “una menor despesa que la captura continuada i permanent dels gats i el seu confinament o sacrifici”.

Així mateix, es proporciona a les associacions una clínica veterinària per a l'esterilització dels gats/es de les colònies felines existents en via pública a partir de l'adjudicació d'aquest servei per l'Ajuntament. L'Associació Coordinadora per a la Protecció Felina es responsabilitza de la captura d'aquests animals per a portar-los al veterinari, i una vegada han sigut esterilitzats per un veterinari clínic col·legiat, després de la seua recuperació, reincorporar-los a la colònia d'origen.

Igualment, es responsabilitzarà del manteniment i cura de les colònies de gats existents en la via pública aplicant les condicions de salubritat i neteja necessàries en aquests punts d'alimentació que seran realitzades de manera regular i amb el mínim perjudici per al veïnat de la zona.

L'associació procurarà establir contacte amb les persones que alimenten els gats de manera controlada per a aconseguir la seua col·laboració i implicació, segons l’Ordenança Municipal, i comunicarà a través de la Seu Electrònica tant les baixes com les altes de persones voluntàries de l'Associació per a tindre un control actualitzat en tot moment del voluntariat.

També cooperarà amb l'Ajuntament en tasques d'assessorament tècnic sobre gats i protecció animal, així com en les accions de conscienciació de la població per a la reducció de l’abandonament i el maltractament als animals.