- En dos subvencions directes de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

- 6.000 euros per a l'elaboració d'un pla d'actuació municipal (PAM) d'Emergències concret contra el risc d'incendis

- 12.458 euros com a entitat beneficiària del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Comunitat Valenciana en 2023


L'Ajuntament de Borriana rep dos subvencions directes de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que sumen un total de 18.458,29 euros, gràcies a disposar d'un Pla Local de Prevenció d'Incendis (PLRPIF) aprovat.

Les dos resolucions publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) són relatives, d'una banda, a una subvenció directa de 6.000 euros per a l'elaboració d'un pla d'actuació municipal (PAM) d'emergències concret contra el risc d'incendis, sol·licitada pel consistori i emmarcada en el desenvolupament del Pla Local.

L'altra subvenció directa aprovada, que ascendeix a 12.458,29 euros, com a entitat beneficiària del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Comunitat Valenciana en 2023 en disposar del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, per a executar actuacions planificades i aprovades en el Pla Local.

Amb això es podran finançar actuacions previstes en el pla local de prevenció i, en concret, entre altres es preveu destinar-ne gran part al manteniment, adequació i reparació de 3 km de pistes forestals (camins) en l'àmbit del paratge natural municipal de l'Estany de la Vila o Clot de la Mare de Déu i els seus accessos.

L'objectiu del Fons és l'execució d'obres i inversions de prevenció d'incendis previstes en la planificació municipal amb la finalitat d'afavorir el manteniment i la protecció de les masses forestals, així com reforçar les eines dels ajuntaments per a portar endavant les respectives actuacions de prevenció.

La Generalitat farà efectiu el pagament del 50% de l'import assignat en les subvencions en concepte de pagament a la bestreta de les dos resolucions que han sigut publicades ja en el DOGV.