El Pleno extraordinario da luz verde al contrato a suscribir con la  Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, preceptivo para regular las relaciones jurídicas y financieras en los ejercicios 2021-2024
  • El Ple extraordinari dona llum verda al contracte a subscriure amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, preceptiu per a regular les relacions jurídiques i financeres en els exercicis 2021-2024


El ple municipal de Borriana ha aprovat avui en sessió extraordinària l'acord per a subscriure el contracte programa pluriennal amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, preceptiu per a regular les relacions jurídiques i financeres així com les relacions de col·laboració interadministrativa per a la prestació de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

Segons ha explicat la regidora de Serveis Socials, Esther Meneu, el contracte programa com a instrument jurídic conté els compromisos de dotacions pressupostàries per als exercicis 2022, 2023 i 2024 i de modificació de plantilla de personal que són de la seua competència.

A més, ha indicat que a través del contracte programa es financen els serveis d'atenció primària de caràcter bàsic així com els serveis de competència local d'atenció primària de caràcter específic, i ha subratllat que la finalitat és “millorar la qualitat dels serveis públics dirigits a la ciutadania i l'eficiència en la utilització dels recursos públics”.

Així, Esther Meneu ha destacat del contracte programa l'increment previst de personal de serveis socials per a cobrir abans de finalitzar 2022, que és de 8,5 professionals amb perfils laborals de tècnics en treball social, psicologia en educació social, promoció d'igualtat, d'integració social, i d'assessorament jurídic.

En relació al finançament compromès establert en el document per a personal, serveis i programes socials per part de la Generalitat per al pròxim exercici, la responsable municipal de Serveis Socials ha manifestat que ascendirà a “més d'1 milió d'euros, una xifra que anirà augmentant la resta d'anualitats del contracte programa i que se sumarà al finançament aportat per l'Ajuntament”.

A través del contracte programa que se subscriurà pròximament entre el consistori i la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha precisat Meneu, es fixen les condicions de col·laboració i financeres en matèria de serveis socials de les dos parts, i estableix, entre d’altres, els objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes d'avaluació i el finançament, “de manera que permeten una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis i programes”.

En el Ple, tant Esther Meneu com la regidora d'Igualtat, Maria Romero, han agraït “l’esforç” i “el bon treball” desenvolupat per l'equip municipal de Serveis Socials per a fer realitat aquesta iniciativa”.