Més de la meitat de la quantitat que es modificarà en el Ple d'aquest dijous, correspon al pagament d'una indemnització per la no execució de la Unitat A 13-34 corresponent a la zona del Camí Fondo


La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana ja va elevar la passada setmana a la comissió corresponent la modificació de crèdit de prop de 130.000 que aquest dijous s'aprovarà en el ple ordinari corresponent al mes de juny. Segons ha explicat inicialment la màxima responsable de l'àrea econòmica en la ciutat, Cristina Rius, “es tracta d'una modificació de crèdit que afectarà de forma positiva a la millora de certs serveis públics ja existents a Borriana que pretenem seguir millorant, com pot ser el transport de persones amb diversitat funcional a través d'un nou vehicle de renting per a COCEMFE, o la millora d'altres serveis com el de recollida d'animals abandonats en la via pública”. Són solament alguns dels àmbits en els quals s'intenta millorar la qualitat dels serveis públics, però com la mateixa Rius ha volgut matisar “la major quantia dins d'aquesta modificació de nou ha de destinar-se a solucionar problemes heretats de legislatures anteriors, com per exemple, la no execució de determinades unitats en el nostre terme municipal, en aquest cas la Unitat d'Execució A 13-34, que l'anterior equip de govern va encarregar a una empresa, però que no va acabar executant, per la qual cosa ara hem d'indemnitzar-los amb un total de 78.000 euros”. Rius ha detallat que “almenys, hem aconseguit negociar i reduir al màxim la quantitat sol·licitada per l'empresa que no va executar el projecte, i dels prop de 150.000 euros exigits, la xifra ha quedat reduïda a pràcticament la meitat”.
Un altre dels objectius de la modificació és la regularització i posada al dia dels pagaments a determinats proveïdors del consistori. En el detall dels 40.000 euros procedents del Fons d'Imprevists i destinat als serveis que es presten a través de la Junta Local Fallera, Rius ha tornat a posar l'accent principalment en “la no gestió d'algunes de les contractacions que anteriors equips de govern realitzava, ja que per exemple hem de reservar fins a 6.000 euros per a pagar el servei de fotografia i vídeo contractat, ni més ni menys, que en 2009”. dins del mateix apartat Rius també ha detallat que “un altre dels pagaments i contractacions que calia posar al dia i regularitzar d'una vegada per sempre és el de la indumentària per a les falleres de la ciutat, ja que enguany abonarem tant els retards del passat exercici com tindrem el pressupost reservat per a poder pagar els nous vestits que es lliuren a l'octubre, sense que els indumentaristes hagen de patir més retards en els cobraments com succeïa fins ara”.