condicionament Refugi Antiaeri

Des de principis d’octubre ja es troba a disposició dels Serveis Tècnics del Magnífic Ajuntament de Borriana l’Estudi Estructural i Projecte de Condicionament del Refugi Antiaeri del Camí d’Onda, realitzat per l’arquitecte Ivan Cabrera i Fausto. La redacció d’aquest estudi i projecte i la seua posterior execució, constituiran la penúltima etapa d’un llarg procés, que conclourà amb l’execució de les obres necessàries per garantir la seguretat i el còmode accés dels visitants molt prompte.

El 22 de març de 2015, Cabrera, Professor del Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures de la Universitat Politècnica de València, ja va presentar, després d’una inspecció visual de l’indret, un primer informe descrivint l’estat del refugi i concloent que el seu estat de conservació era adequat i només caldria verificar numèricament la seua seguretat. Fins a tres campanyes d’extracció de terres de l’interior del refugi, dutes a terme en juny, juliol i setembre de 2016 respectivament, van possibilitar l’accés a la segona galeria del refugi i el descobriment de nombrosos nínxols laterals. La volumetria del conjunt va ser obtinguda detalladament amb un escanejat en tres dimensions dut a terme mitjançant un escàner làser els 12 i 21 d’abril de 2017 per part de professionals del Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la Universitat Politècnica de València. De la mateixa manera, durant al juliol de 2018, professionals del Departament de Construccions Arquitectòniques de la mateixa universitat van dur a terme assajos de resistència i densitometries de les rajoles amb les que està executat el refugi.

El document ara presentat per Ivan Cabrera i Fausto està composat, en primer lloc, per l’estudi estructural que, després de nombrosos càlculs informàtics i comprovacions, conclou que els murs i les voltes del refugi presenten un nivell de seguretat més que suficient per suportar les càrregues als que estan sotmesos i que, per tant, aquesta infraestructura pot acollir visitants sense problemes. En segon lloc, el document contempla un projecte de condicionament del refugi. Aquest projecte intenta intervindre el mínim possible en l’indret, dotant-lo d’una correcta il·luminació i ventilació, de desaigües i un mínim paviment que evite que els futurs visitants hagen de trepitjar les terres humides, sovint enfangades, que ara materialitzen el sòl. La intervenció més significativa es troba a l’accés des del carrer Sant Joan de la Creu. Allí es proposa substituir l’actual pou d’accés per una escala de graons normals a cel obert. Aquesta escala estarà coberta per una xicoteta estructura metàl·lica recoberta d’acer i fusta, la qual, quan estiga tancada es convertirà en un banc al servei dels vianants que vulguen seure. Tal com ha explicat el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Granel, “encarem ja la recta final d'aquest difícil projecte que creiem que era una gran oportunitat per a Borriana, ja que suposa tant la recuperació i poder mostrar part de la història de la nostra ciutat, com un atractiu més perquè gent interessada en aquest tipus d'elements patrimonials vinga fins a la nostra ciutat per a conèixer-lo, una vegada finalitzen les obres de condicionament que ja és l'últim pas que ens queda per donar”.