obras camí fondo

L'Ajuntament de Borriana invertirà juntament amb el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Conselleria d'Economia Sostenible, 387.560 euros en la remodelació del polígon del Camí Fondo del municipi. Les obres que s'han iniciat aquestes últimes setmanes, han començat a bon ritme, i tenen com a objectiu potenciar i afavorir la implantació de noves indústries que reactiven l'activitat econòmica, així com millorar la productivitat de les existents en aquesta àrea industrial.
El consistori va realitzar l'aportació municipal de 36.362 euros el mes de setembre passat per al projecte de Modernització i dotació d'infraestructures i serveis en la zona industrial del Camí Fondo, Camí Xamusa i Camí Ecce Homo. El total de l'obra, inclosos els projectes, és de 387.560 euros, dels quals el 80% està subvencionat per l'IVACE.
Dins de les finalitats del projecte, està la de garantir la seguretat dels usuaris i indústries enfront d'incendis, garantir la seguretat viària, resoldre el greu problema d'accessibilitat i mobilitat, garantir l'adequada mobilitat de vianants i ciclistes, i per a això, es crearà “els recorreguts per als vianants i carril bici que connectarà amb els ja existents a la ciutat i amb el carril bici del vial al Port, que porta en funcionament els últims dos anys”.
“Les obres implicaren una millora per a la indústria que es troba en la zona, però també per als ciutadans de Borriana, que voran millorats els accessos, tant pel Camí Fondo, com pel Ecce Homo i Xamusa”. La millora viària del polígon es completarà amb la delimitació de les zones destinades a la circulació de vianants i vehicles, millorant les voreres com ja s'observa en les obres que s'estan executant. La inversió permetrà millores tan substancials com el soterrament de les línies de telecomunicacions, la connexió entre zona urbana i industrial mitjançant carrils bici, la regeneració paisatgística amb la millora de les façanes industrials, major eficiència energètica amb ús de tecnologia LED, instal·lació de contenidors per a residus industrials, desenvolupament d'una zona verda contemplada en el Pla General, la millora de vials amb majors voreres i reorganització de zones d'aparcament o la instal·lació de panells informatius sobre la zona industrial”.
El projecte també contempla la modificació de la rotonda de l'Avinguda Jaime Chicharro a l'eixida del Camí Fondo per a donar més mobilitat i millor accés tant a vianants com a trànsit pesat.