Modificación de créditos  de los remanentes de tesorería
  • La modificació serà un dels temes a tractar en el ple ordinari de demà dijous 8 d'abril

  • Per a reutilitzar-los en suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb la finalitat de dotar de recursos suficients projectes estratègics

  • El Museu de la Taronja, els bons per a comerços, una font d'aigua potable o la pavimentació i adequació de vials, són alguns dels projectes que rebran les inversions


L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana proposarà en el pròxim ple, previst per a aquest dijous 8 d'abril, una modificació de crèdit que ascendeix a un total d'1.305.365,55 euros, procedents de romanents de tresoreria, a fi de realitzar els ajustos econòmics pertinents per a suplementar partides pressupostàries municipals o concedir crèdits extraordinaris a nous projectes.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que es tracta d'una operació econòmica per a ajustar el pressupost i disposar dels recursos necessaris per a poder reutilitzar-los mitjançant suplements de crèdits i crèdits extraordinaris amb la finalitat de dotar de recursos de manera suficient projectes i iniciatives “estratègics per al municipi”.

Així, dels 1,3 milions d'euros de romanents de Tresoreria, ha precisat Rius, el consistori preveu destinar un total de 700.000 a suplements de crèdit de partides ja planificades, entre les quals ha destacat els 500.000 euros que es destinaran a la inversió en pavimentació i adequació de vials del municipi i que se sumen als 300.000 euros ja pressupostats.

En referència als crèdits extraordinaris, que sumen un total de 605.365,55 euros del total dels romanents de tresoreria, la regidora d'Hisenda ha posat l'accent en els 200.000 euros que s'assignaran al conveni amb la Confederació de Comerç de la Comunitat Valenciana per a la gestió de bons per al comerç local.

També dins dels crèdits extraordinaris, Rius s'ha referit als 180.000 euros com a aportació a la Fundació del Museu de la Taronja per a la seua reobertura, amb l'objectiu de “desbloquejar l’embolic i que el Museu torne a obrir les portes després de romandre tancades nou anys, des d'estiu del 2012”.

Igualment, la regidora d'Hisenda ha posat l'accent en 140.00 euros més que es dedicaran a la instal·lació d'un pou d'aigua, una planta d'osmosi i una font al pati de les antigues escoles de Santa Bàrbara, després de la concessió de l'autorització per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sol·licitada per l'Ajuntament per a l'aprofitament d'aigües subterrànies, per al proveïment i extracció d'aigua potable i, d'aquesta forma, “satisfer les necessitats d'aigua potable tant de les instal·lacions de les antigues escoles de Santa Bàrbara com dels veïns i les veïnes de la zona que vulguen arreplegar aigua apta per al consum humà”.

Paral·lelament, ha assenyalat la responsable d'Hisenda, el consistori destinarà 30.000 euros corresponents a l'aportació municipal per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial de la carretera de Nules, que se sumarà a la subvenció concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de 144.853,94, que en total seran 175.219,49 euros per al projecte

Amb aquest projecte, es dotarà a la zona de la carretera de Nules de senyalització i identificació dels carrers, de més aparcaments, de nous accessos, de passarel·les per als vianants, i s'ampliaran vials. També es milloraran les zones verdes i es millorarà la seguretat del polígon amb la implantació de càmeres de control de trànsit connectades al servei de Policia Local, i amb serveis contra incendis. Així mateix, s'optimitzarà l'enllumenat públic a través de mesures d'eficiència energètica o energies renovables.