Congelación de tasas e impuesto en Burriana para 2023
  • - Amb l'objectiu de continuar ajudant la ciutadania i totes les activitats econòmiques del municipi

  • - Inclou ampliar els incentius fiscals i aplicar el màxim percentatge legal de bonificació en l'ICIO, el 95%, en les obres per a instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar


L'equip municipal de govern de Borriana ha traslladat a la Comissió d'Hisenda la seua proposta de tornar a congelar tots els impostos i les taxes municipals per al pròxim exercici 2023, segons ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Amb el manteniment i, per tant, la congelació de les ordenances fiscals que es planteja, el govern municipal decideix un any més “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania”, en aquesta ocasió motivat per “les diferents crisis derivades de la guerra de Rússia contra Ucraïna, l'augment dels costos energètics, la inflació, l'increment de l'euríbor i l'IPC”, ha assegurat l'alcaldessa.

El govern municipal ha volgut fer partícips a tots els grups municipals d'aquesta decisió “adoptada amb responsabilitat i prioritzant que les famílies i les empreses puguen continuar recuperant poder adquisitiu”, ha manifestat Safont, i ha informat que la modificació de les ordenances fiscals s'aprovarà en el pròxim ple ordinari del 3 de novembre.

D'aquesta manera en 2023, novament, a Borriana es congelaran i no s'augmentarà cap dels tipus impositius com ara el de l'ICIO, l'IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com les del fem o les de diferents espais culturals i esportius, i es conservarà i en alguns casos s'augmentaran els beneficis fiscals i les bonificacions aprovades en els últims exercicis.

La regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, ha manifestat que l'horitzó més pròxim “planteja reptes significatius per a l'equilibri dels comptes municipals, tenint en compte l'augment del preu de l'energia i les seues conseqüències, la inflació, el 4% dels salaris del personal municipal o l'euríbor, que ha multiplicat per 6 els valors des del principi de l'exercici”.

No obstant això, la intenció de l'equip de govern se centra, ha assegurat, a “ajustar el pressupost per a 2023, un any més, amb els impostos i taxes congelats, de manera que les famílies i empreses puguen continuar recuperant poder adquisitiu”.

Això suposarà, segons ha precisat Rius, un “repte extraordinari” en la gestió municipal”, perquè el Pressupost de despeses “tindrà un augment important pels increments dels costos, que haurem d'assumir amb els mateixos ingressos per impostos i taxes”. Uns reajustaments pressupostaris que, ha expressat, “ens permeten fer front a una posició límit, amb l'encariment exponencial dels costos energètics, els sobrecostos dels serveis per l'alta inflació que ens situa en un dels contextos més difícils dels últims 11 anys”.

Amb aquestes premisses, el govern local revela que es mantindran tots els beneficis fiscals aprovats fins ara, afegint-ne de nous i millorant les condicions de renda màxima per a facilitar l'accés a les bonificacions existents que es regeixen per la IPREM, com és el cas de famílies nombroses i de les persones jubilades i pensionistes.

Nous beneficis fiscals

Entre les decisions polítiques preses aquests anys per l'executiu municipal en matèria mediambiental, es continuen impulsant incentius fiscals per a promoure l'ús de les energies renovables. Per això, ha precisat Rius, “proposem, en l'ICIO aplicar el màxim percentatge legal de bonificació, el 95%, en les obres per a instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sempre que siga destinada a autoconsum”.

Paral·lelament, en la taxa per prestació de serveis d’activitats de joventut i ús del Casal Jove, ha assenyalat, “ens alineem al costat de les persones parades que busquen, en els cursos que organitza el Casal Jove, millorar la seua formació i que els facilite l'accés al món laboral, i proposem aplicar una nova bonificació del 50% a persones parades que s'inscriguen en aquests cursos”.

També s'aplicarà, a la taxa per prestació de serveis d’activitats esportives, una bonificació en el cas de pertànyer a alguna associació local per a la qual es realitze una activitat esportiva específica amb finalitat terapèutica.

En el cas de l'IBI i de la taxa de gestió de residus, a l'hora d'aplicar la bonificació a famílies nombroses i a les persones jubilades i pensionistes, es té en compte l'IPREM. La proposta per a 2023 de l'Ajuntament és “incrementar el coeficient multiplicador que s'aplica sobre l'IPREM del 1,3 al 1,4, perquè per límits de renda moltes persones que ara són beneficiàries d'aquests beneficis fiscals, no es queden fora i no se’ls denegue”, ha finalitzat.

Taxa gestió de residus

Rius ha recordat que la taxa per la gestió de residus també es congela, com ja va anunciar la setmana passada a pesar que el desfasament entre ingressos i costos per a 2023 serà al voltant de 607.000 euros. “Una despesa que també decidim assumir i que no es repercutirà en el rebut que paga la ciutadania”.