REGISTRE DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT (EDUSI)


INFORMACIÓ URBANÍSTICA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE FORMULACIÓ I APROVACIÓ DE PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS INTEGRADES I AÏLLADES I PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ

Ordre de 26 d'abril de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regula la…

Llegir més

REGISTRO DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI)


INFORMACIÓN URBANÍSTICA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS Y PROYECTOS DE REPARCELACIÓN.

Orden de 26 de abril de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la…

Llegir més

ORDRE DEL DIA 2024 

ORDRE DEL DIA 2023 

 

ORDRE DEL DIA 2022 

 

ORDRE DEL DIA 2021 

ORDRE DEL DIA 2020

ORDRE DEL DIA 2019

ORDRE DEL DIA 2018

Llegir més